Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Lördag 24 februari 2024

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


För styrelsens bedömning av motionerna
 följ länken "Styrelsens yttranden" i högerspalten!

 
 

MOTION 1


Avskaffa egenavgifterna vid landslagsaktiviteter

 

Sveriges alla friidrottsföreningar hyser sannolikt en önskan om att någon gång få fram en aktiv som får representera Sverige i den gula och blå dressen. Det är naturligtvis inte huvudmotivet för den dagliga verksamheten ute i föreningarna men finns ändå med som en bakomliggande dröm och drivkraft.

Föreningarna är Svensk Friidrotts grundpelare och i dem bedrivs en fantastisk verksamhet på alla nivåer. Finansieringen är varje förenings eget ansvar och utmaning och pengar kommer in via medlemsavgifter, träningsavgifter, arrangemang, aktivitetsstöd, försäljning och sponsring. All verksamhet som föreningen väljer att delta i måste finansieras av de egna medlen och det är förstås helt naturligt och följer av principen om att en huvudman för en verksamhet står dess kostnader.

Det är därför märkligt att Svenska Friidrottsförbundet som är föreningarnas överbyggnad för aktiviteter som inte kan hanteras på föreningsnivå (exempelvis landslagsverksamhet, regelverk, utbildningsmateriel etc) har egenavgifter för föreningarna när de bjuder in till olika former av landslagsaktiviteter.

Det innebär att det kostar pengar för en förening att producera landslagsaktiva/tränare när det rimligen borde vara tvärtom. Har inte förbundet resurser - trots ett eget kapital på drygt 10 Mkr - att hantera ett av sina kärnuppdrag bör en omdisponering av befintliga medel omedelbart ske.

Det skall vara en morot och en utmaning att få fram landslagsaktiva på olika nivåer och inte en kostnad, varför IF Göta Karlstad yrkar:

Att egenavgifterna i samband med landslagsaktiviteter omedelbart avskaffas.

Karlstad den 17 december 2007

Styrelsen
IF Göta Karlstad

 

--------------------------------------------------------

MOTION 2

 

Ta bort dopade rekord

 

Härmed föreslås att SFIF bör verka för att stryka de världs- och Europarekord samt svenska rekord där det föreligger bevis för dopingbruk vid rekordtillfället. En bakgrund och motivering till motionen följer.

Motionens grundtes är att det alltid är bra när fusk uppdagas och bestraffas. Det är även ett motargument till argumentet att en ny rekordinnehavere också kan ha varit dopad.

Naturligtvis gynnas inte friidrottsrörelsen av att rekord som satts av dopade friidrottare gång på gång dyker upp i TV och andra medier i samband med mästerskap. Rekorden som visas upp i dessa sammanhang fungerar primärt som en referens för åskådaren till vad som pågår på arenan. Om rekorden som det refereras till är dopingrekord är inte jämförelsen med pågående tävlingar rättvis. Friidrotten förlorar i anseende genom att de
styrande organen inom rörelsen inte tydligare tar avstånd från fusk begånget i det förflutna.

Den idrottsintresserade allmänheten känner väl till att en del rekord tillkommit med hjälp av doping. ”Hur kommer det sig att dopade rekord finns kvar?” är en fråga som friidrottsvänner ställer sig vid varje större mästerskap.

Det är allmänt känt att Marita Koch och Jarmila Kratchovilova använde otillåtna medel när de satte sina världsrekord (se bilaga). Tveksamheten kring Florence Griffith Joyners världsrekord på 100 och 200 meter är grundmurad i friidrottsvärlden. Vidare upplevs
rekorden i vissa kastgrenar som oschyssta mot dagens kastare och TV-publiken. Att rekord passerat igenom systemet är uppenbarligen ingen garanti för rent spel. Det är givetvis inte alls bra med regler som uppfattas som godtyckliga.

Om det föreligger en risk att bli fråntagen heder och ära långt efter en avslutad karriär kanske någon som idag överväger att fuska avskräcks ifrån det?

SFIF bör således undersöka vilka rättsliga möjligheter det finns att stryka de dopade rekorden. Om det finns uppenbara hinder bör SFIF undersöka hur ”robusta” dessa hinder är. Vidare bör förbundet undersöka möjligheten att ”ordna bevis” genom att söka
upp, fråga och intervjua berörda personer.

För att motionen ska vara meningsfull måste SFIF arbeta mot IAAF och EAA i frågan. Kriterierna för att stryka rekord som yrkas på här får inte missförstås. Endast rekord där det existerar klara, konkreta bevis för dopingbruk då rekordet sattes ska strykas.

Nästa steg i kampen mot doping, som alltså inte yrkas på i motionen, vore att stryka rekord som satts före det att friidrottaren ertappats för dopingbruk. Exempel är Ludmila Engkvist (Sv. rek. 100m häck) och Mohammed Mourhit (BEL, Eur. rek. 3000m, 5000m
och 10000m). Han fälldes för EPO-bruk 2002 och rekorden sattes 1999 och 2000.

Till sist, friidrotten har allt att vinna på att göra upp med fel begångna i det förflutna.

Lund den 20 december 2007

Johan Wallerstein
medlem i Malmö AI

Bilaga till motionen ”Ta bort dopade rekord”:
Marita Koch, DDR, VR 400 m 47,60 (1985).
Dokument i tyska arkiv som offentliggjordes 1991 visar att hon tog den anabola steroiden Oral-Turinabol under de aktiva åren på 80-talet. Jarmila Kratochvilova, Tjeckoslovakien, VR 800 m 1:53,28. (1983). “On August 16, 2006, Reuters reported the finding of secret documents which show doctors administered banned substances, such as nandrolone, norandrosterone and stanozolol, through the 1980s to Czechoslovakian athletes in a wide variety of sports
including track and field athletics.”

 

-------------------------------------------------------------------

MOTION 3

 

Annorlunda motion.

 

Är  något rädd att nedanstående motion kan misstolkas. Jag vill väl. Är född 1938, så min ”storhetstid” inföll på 50-talet. Totalpajade en fot i ett trestegshopp, så min elitsatsning fick ett abrupt slut. Jag fick aldrig se den svarta Gazellen ”live”.

Då, på 50-talet var det så man grät glädjetårar när man kom i kontakt med folk från Friidrottsförbundet. Vilka ideella eldsjälar. Helt fantastiskt helt enkelt. Då var idrott 100% mänskligt. Nu 2007 och sedan många år tillbaka har denna mänskliga glädje försvunnit. Det har blivit alldeles för mycket politik och byråkrati. Plus pengar. Till råga på allt får vi eldsjälar då och då krav på att rätta in oss i systemet. Ni vill bra gärna bli av med oss. Varför?

Mitt förslag:
Utse ( anställ ) bara folk med kärlek för idrott.
Gärna en f.d. aktiv friidrottare.
Försök åtminstone att undvika personer med
politisk och/eller byråkratisk bakgrund.
De sistnämnda gör nytta på sitt sätt på många områden, men inte inom idrotten.

Fördelar med människor i stället för byråkrater:
Mer glädje
Mer entusiasm
Roligare
Mer empati
Billigare
Billigare? Detta borde väl vara intressant för er. Eldsjälar är betydligt billigare i drift än byråkrater + att de jobbar hårdare för att hålla nere kostnaderna. ”Platon ansåg att de bästa skulle bestämma och att ett dumt folk inte hade förstånd nog att medverka i beslutsfattandet. Nu är det så att Svenska Friidrottsförbundet är en demokratiskt uppbyggd organisation där medlemsföreningarna ytterst bestämmer hur man vill ha det. Den förening som du är medlem i tillsammans med övriga medlemsföreningar formar, genom sina valda ombud, den verksamhet som de önskar ha för svensk friidrott. Du må tycka att detta är en naiv tanke och grundprincip, men principen kallas demokrati och har fortfarande livskraft sedan 400 talet f.kr.” Citat av Christer Pallin.

Christer Pallin bör vara av er känd person. Om någon är naiv så är det väl denne höge representant för Svensk Idrott. Vi små har så gott som ingenting att säga till om. Vi är väl bara dumma.

VI SOM SPRINGER
K-G Nyström
Gröndal
460 20  SJUNTORP

 

--------------------------------------------------

MOTION 4


Byt ut kalenderår och tävlingsklass mot födelsedatum.
Åtminstone födelseår.

 

Detta är något som internationellt sett är det vanligaste.
MED RÅGE.

Ju mer lika världen över – desto bättre och enklare.

Statistik – s.k. fullständig är ju inne numera.
M40 eller K35 säger ju inte tillräckligt.

VI SOM SPRINGER
K-G Nyström
Gröndal
460 20  SJUNTORP

 

----------------------------------------------------------

MOTION 5

 

Ge något tillbaks till alla som skickar er pengar. 

 

En gång elitlöpare, men så långt tillbaks så att jag hade idealisten Jösse Holmér som fadder. Nu gick det inte så bra. Bröt av en fot i ett trestegshopp.

Alltnog, sedan 25 år har jag varit inblandad i långlopp. Sedan 1994 haft en egen klubb, nu Sveriges överlägset största aktiva långlöparklubb.

Långloppsklubbarna betalar in en faslig massa pengar, men får nästan inget tillbaks. OK, 2007 gav ni 35.000 till er ultrakommitté. Peanuts. Dessutom gick inget av detta till någon av de klubbar som gör gott arbete för långlopp. Pengarna gick till deltagande i EM + VM + ersättning till dagens ”idealister”. RM på 6H + 24H fick noll i uppbackning av Förbundet. Medaljerna till 24H kom 2½ månad EFTER tävlingen. Fakturan kom givetvis tidigare.

Förslag:
Räkna över hur mycket pengar långloppsklubbarna betalar inkl. s.k. sanktionsavgifter. Var sedan ärliga och tänk efter hur mycket ni givit tillbaks de senaste 10 åren bara.

Kom inte och påstå att edra kalendrar + skrifter betyder något. Då seglar ni. De är kanske fortfarande till nytta för arenaidrotten.

Min klubb har veterligen ej fått en enda extra tävlande tack vare SFIF. Den har däremot betalat mycket pengar. Klubben har sedan 1994 bidragit till bra över 5.000 extra deltagare i lopp som betalat avgifter till er.

PS. Ni lägger ner mängder av energi på arena-idrott vilket ni skall ha beröm för. Dock ej för långloppsklubbarna.

Motion: Låt långloppsklubbar betala en symbolisk summa – säg 100.-. Skicka inga skrifter.

VI SOM SPRINGER
K-G Nyström
Gröndal
460 20 Sjuntorp

 

-------------------------------------------------------------------

MOTION 6

 

DM.


Har aldrig förstått och kommer aldrig att förstå varför klubbtillhörighet är viktigare än bostaden. Man har väl oftast mer kärlek för sin hembygd där familj och vänner bor kvar.

De flesta elitidrottsmän bor väl också kvar. Eller?

Motion. Låt bostadsadressen bestämma var man skall tävla i DM.

VI SOM SPRINGER
K-G Nyström
Gröndal
460 20 Sjuntorp

 

-------------------------------------------------------------------

MOTION 7

 

5.- per deltagare att betala till DISTRIKTET. Tag bort central sanktion.

 

Hade en motion för 2007 med ungefär samma innehåll som nedanstående. Ibland lönar sig det att tjata. Byråkratiska kranar är tungrodda.

GÖR SANKTIONSAVGIFTEN FÖR LÅNGLOPP MER JÄMLIK.
Såsom människa och ej så insatt i svensk byråkrati är för mig sanktionsavgift = årsavgifter + sanktionsavgifter till Friidrottsförbundet + Distriktet. Avgift som avgift. Ni vill ju givetvis dela upp så att det låter så litet som möjligt.

Det är inte som det var, så kanske en ändring gjorde det mera rättvist.
I dag betalar:
Göteborgsvarvet ca. 50 öre totalt per deltagare i avgifter.
Stockholm Marathon ca. 1.-.
Trollhättan 24H över 100.-
De stora betalar en skärv, den lille skinnas.

Det kan inte vara jämlikt. Göteborgsvarvet + Stockholm Marathon tar bra betalt för vad de ger löparna. De stora går med stor vinst.
De stora har sponsorer, de små inga.

Trollhättan 24H och liknande ideella arrangemang tar betalt för aktuella utlägg. Trollhättan 24H har under de 5 år det funnits gått med minus, om än litet.

Motion.
5.- per deltagare att betala till DISTRIKTET.  Tag bort central sanktion.

Göteborgsvarvet skulle då ge runt 150.000.- i st. f. 18.000.-
Stockholm Marathon 85.000.- i st. f. 18.000.-
Lidingöloppet 100.000.- i. st. f. 18.000.-
Trollhättan 24-h’s 500.- i st. f. 12.000.-
Det skulle ej betyda så mycket för de lopp som tjänar pengar, däremot hjälpa oss små som arbetar ideellt och ej har de resurser de stora har.

Förklara rättvisan i nuvarande förhållande. Stockholm Marathon runt 20.000.-, smålopp som Trollhättan  runt 12.000.-
Hur uppmärksammar ni storloppen?
Hur uppmärksammar ni småloppen?

VI SOM SPRINGER
K-G Nyström
Gröndal
460 20  SJUNTORP

PS. Mina 5.- kan givetvis bli något annat. Tror ni har tillräckliga kunskaper. Det finns säkert många varianter som är klart bättre än dagens.

 

------------------------------------------------------------------

MOTION 8

 

5 km

 

I edra papper rekommenderas att ha vätskekontroller var 5:e km i långlopp.

Det var säkert OK för 30 år sedan. Tiderna ändras, och idag är en sådan rekommendation farlig. De flesta klubbar litar på det de läser nedpräntat av svenska myndigheter.

För 30 år sedan var tider över 4 timmar i Stockholm Marathon i klar minoritet. I dag har de tusentals som är ute över 5 timmar. 6 timmar är max.tid..

Då för 30 år sedan var det inte så vanligt med deltagare som kom mindre än 4 km på 20 minuter, så 5 km’s kontroller var OK.

Idag med 6 timmars max.tid i t.ex. Stockholm är det inte längre lika förnuftigt. Tillhör dem som tjatat på Stockholm Marathon att lägga till vätskekontroller. Trögt har det varit, men trägen vinner, så tack och lov 2007 så fanns än mer vätskeställen.

Motion:
Rekommendera vätskekontroller var 20:e minut räknat på max. tiden i lopp längre än 5 km. De bättre deltagarna måste ju inte stanna till varje gång, de sämre mår inte bra av att ha kanske 40 minuter eller mer till nästa vätskekontroll.

VI SOM SPRINGER
K-G Nyström
Gröndal
460 20 Sjuntorp

 

------------------------------------------------------------

MOTION 9

 

Läkare.

 

Som arrangör av ett 24H, har jag fått på pälsen för att ej ha haft läkare närvarande på rätt myndighetssätt.

Loppet har 1 km till en vårdcentral + 4 km till NÄL ( ett mastodontsjukhus ). Det räknas inte enligt er.

Dessutom är det ju vanligt med läkare i ultralopp – Trollhättan 24H är inget undantag. Då säger sakkunskapen, att en deltagande läkare eller annan sjukvårdskunnig är mer en nackdel än fördel.
Varför? Enligt utsago av experter kan denn(a/e) ju
1. Ej vara kapabel att fatta ett vettigt beslut efter ett antal timmars deltagande.
2. Diskvalificera medtävlande i samma åldersklass.
Att en jättefördel är att deltagande sjukvårdsexpertis  -
1. Hela tiden finns ute på den otroligt långa banan ( 1.100 meter )
2. Känner de flesta deltagarna sedan tidigare lopp. Är inte bra nog.

Givetvis är det klart bättre med sjukvårdskunniga på tävlingscentralen när banan går mil bort från sjukhus. Dock är det ju ej så enkelt att fort komma ut till den drabbade. Helikopter eller motorcykel? Ursäkta mig, vad är det för fel på sunt förnuft.

Motion:
Tävlingar med närhet ( mindre än 10 km ) till sjukhus från alla punkter på banan behöver ej ha sjukvårdskunniga på plats om de har deltagare med tillräckliga kunskaper. ( Tidslopp har  dessutom massörer och åskådare med tillräckliga kunskaper. ) Diskvalificera inte deltagande sjukvårdskunniga. De bör tvärtemot edra åsikter ha en viss fördel av att själva vara aktiva.

PS. Trollhättan har haft deltagande läkare varje år. Senaste 4 åren har det funnits en med specialitet återupplivning, den andra har varit psykiatriker ( nu allmänläkare ) + sjukvårdskunniga deltagare och åskådare. Enligt förbundets regler betyder allt detta NOLL.
Det finns inte en enda tävlingsledare som ej tänker på säkerheten. Vi gör så gott vi kan.

VI SOM SPRINGER
K-G Nyström
Gröndal
460 20 Sjuntorp

 

--------------------------------------------------------- 

MOTION 10

 

Åldersgräns för längre lopp.

 

Motion: Tag bort den.

1. Vi har under mer än 500.000 år sprungit. Antingen för att få mat att överleva eller för att inte bli mat      åt annat djur.

2. 1955 blev jag varnad för att springa längre än 2 km. Jag sprang 3. Ålder 17 år.

3. 800 meter var för kvinnor mer än nog.

4. Häcklopp + tresteg + alla intensiva friidrottsgrenar är mycket farligare för en kropp som växer.

5. Andra för barn bra mycket farligare idrotter typ ishockey + fotboll har inga sådana gränser.

6. Släpper man ut barn i naturen så nog skubbar de. Fort, fort, långsamt, fort igen och så håller de på. Det är tydligen naturligt. Gråter gör de också understundom, men de vill springa.

7. Ännu häftigare är att beskåda föräldrar som försöker hänga med. De är ibland ännu rödare i ansiktet.
De vill dock vara med och se till att deras telningar klarar sig runt.

8. Hur många föräldrar hänger med sina ungar på en hockeyrink t.ex..

9. Hur ofta läser man inte tragiska historier om barn i kontaktidrotter.

10. Hur ofta läser man om tragiska barnhistorier när det gäller långlopp????????

11. Vad har Friidrottsförbundet för skäl att vara så ”beskyddande”  vad gäller barn i långlopp, men inte i så mycket farligare intensiva och tunga grenar inom friidrotten.

Motion: Tag bort åldersgränsen för långlopp. 

VI SOM SPRINGER
K-G Nyström
Gröndal
460 20 Sjuntorp

 

------------------------------------------------------------

MOTION 11

 

Tänk över nyttan med edra skrifter + Internet.

 

Ni utger Svensk Idrott + adresskalender + loppskalendrar.
Intresset för dessa skrifter är ju ganska så skralt, för att inte säga obefintligt. Åtminstone vad gäller de som springer långt.

Idag har vi ju också Internet, vilket väl används ganska så allmänt av klubbarna.

Idag ändras ju också väldigt mycket väldigt ofta, vilket gör att edra skrifter när de väl kommer ut är överspelade. Ingen klubbmedlem har efterfrågat dem.

Svensk Idrott innehåller mängder av ord om olika idrotter. Läser den själv ( vissa artiklar ), men alla medlemmar jag visat densamma, har haft så gott som noll intresse.

Har nu slutat läsa Karin Mattssons ledare. Mängder av ord – men substansen?

Er egen ordförande Andersson, han är ju totalt okänd för de aktiva långlöparna. Vad har han gjort? Har under de senaste 2 åren frågat bra över 500 löpare om de visste namnet. Noll.

Förslag: Presentera de som är anställda på Förbundet på Internet, där de får redogöra för vad de gjort senaste 3 åren – bara fakta räcker. Idag är det svårt att hitta rätt person.

Motion: Tänk över nyttan med edra skrifter + Internet.

VI SOM SPRINGER
K-G Nyström
Gröndal
460 20  Sjuntorp

 

--------------------------------------------------------------------- 

MOTION 12

 

Sanktionsavgift för långlopp

 

Bakgrund

Som tävlingsledare för motionsloppet Prinsens Minne i Halmstad har jag funderat över sanktionsavgifterna jag betalar till Hallands Friidrottsförbund (HFIF) och till Svenska Friidrottsförbundet (SFIF).

Prinsens Minne hade drygt 500 löpare under 2007 års genomförande och det resulterade i att jag betalade drygt 2000 kronor till SFIF och knappt 4000 kronor till HFIF. Tillsammans betalar jag nästan 6000 kronor till förbunden vilket är en mycket stor del av det resultat som hela arrangemanget ger.

Mer än 35% av motionsloppets överskottet går till dessa avgifter. Dessutom betalar jag till två olika mottagare trots att jag endast får en sanktion godkänd, central eller lokal. Inte både och.

Dessutom kan jag inte påverka sanktionsavgiftens storlek i ett av fallen då den inte alls är kopplad till startavgiftens storlek. Detta blir extra kännbart för ett lopp som Prinsens Minne som har en relativt låg startavgift.

Motion

Jag ber er se över hur sanktionsavgifter beräknas ut för långlopp och att det inte skall betalas till två mottagare för samma ”produkt”. Kanske skall även begreppen lokal och central sanktion reflekteras över. Om de trots allt skall finnas kvar som två olika sanktionsformer finns ett förslag utan ekonomisk insikt i den övergripande ekonomin att läsa nedan.

Principmodell

Låt alla arrangörer för lopp, stora som små, betala till det lokala förbundet för de första 200 löparna (gränstalet för lokal eller central sanktion). För de resterande löparna, dvs från den 201:e löparen och de resterande löparna betalar arrangören till SFIF. På detta sätt fördelas inkomsterna mellan lokalt förbund och Svenska Friidrottsförbundet.

Hanterandet av sanktionsavgiften bör med fördel skötas av en aktör och det kan med fördel vara det lokala förbundet eftersom de berörs av alla lopp. De lokala förbunden sköter resterande redovisningar mot SFIF. På detta sätt vore det fortsättningsvis också möjligt att tilldelas en enda sanktion.

Sanktionsavgift

Använd samma beräkningsmodell för central och lokal sanktionsavgift. De bör vägas mot loppens storlek och eventuellt ta hänsyn till vad startavgiften för ett arrangemang är. Kanske är det rimligt att ha olika typer avgiftsbegränsningar där arrangören inte behöver betala mer än en viss avgift. Denna begränsning kan höjas med antalet betalande löpare likt en trappstegsmodell.

Kärnan i sanktionsavgiften är dock den totala storleken på avgiften och den bör inte få utgöra så stor del av en arrangörs budget som är fallet i Prinsens Minne, ett lopp med 500 löpare.

Mattias Bramstång
Halmstad Garnisons IF
bramstang@gmail.com
0702-88 05 38

 

---------------------------------------------------------

MOTION 13

 

Breddning av rekryteringsunderlaget till förbundsstyrelsen.


Det är idag svårt att välja en förbundsstyrelse med en lämplig blandning utifrån olika önskvärda parametrar. Svårigheten att föreslå kandidater ökar ytterligare när deltagande i förbundsstyrelsen förutsätter att man är pensionär eller har en profession som medger mycket ledigheter under normal arbetstid.

Att ta fram en ordförande kandidat är ännu mycket svårare då det uppdraget tar mycket tid i anspråk, vilket förutsätter att ordföranden är ekonomiskt oberoende med mycket egen tid till förfogande.

Jag yrkar:

Att  förbundsmötet tillsätter en utredning av förbundets organisation för att ta fram ett heltäckande förslag till hur förbundet ska organiseras och hur vi ska rekrytera våra förtroendevalda.

Att Utredningen är förankrad i hela organisationen och att man tar hjälp från RF och Sisu.

Att  Utredningen ser över hela organisationen och hur den demokratiska processen ska tryggas.

Kramfors 2007-12-30

Stefan Kanerva
Kramfors Alliansen

 

-------------------------------------------------------------------

MOTION 14

 

Angående Idrottslyftet.


För 2008 har SFIF c:a 5 idrottslyftsmiljoner att disponera centralt, dvs 4 mer än 2006. Syftet med idrottslyftet är att få fler ungdomar att friidrotta och högre upp i tonåren.

Hur avser SFIF att använda de medlen under 2008 och 2009 och hur många fler ungdomar och tonåringar har man satt som mål ? Finns det här möjligheter att förstärka friidrottens organisation i hela landet.

Framtidsledarutbildningen har definierats som central för föreningarnas utveckling. Hur många framtidsledare planerar SFIF ska utbildas 2008 och 2009 och hur mycket medel planeras för detta? Hur ser en långsiktig strategi ut för att stärka friidrotten i samhället och i konkurrens med andra fritidsaktiviteter,

Löputbildningen och löpinitiativet är en central del för att profilera friidrottens roll i samhället. Hur många planerar man utbilda 2009 resp 2012. Hur ser de centrala planerna ut för löpinitiativet 2008 och 2009?

Jag yrkar:

• att förbundsmötet beslutar att merparten av de centrala idrottslyftspengarna används till att stärka friidrottens organisation i hela landet
• att SFIF utvecklar framtidsledarutbildningen med ett steg två.
• att löpinitiativet och en löpar- och löptränarutbildning finns med som en av de viktigaste beståndsdelarna i utvecklingen av friidrottens organisation i hela landet.


Kramfors 2007-12-29

Stefan Kanerva
Kramfors Alliansen

 

---------------------------------------------------------------------

MOTION 15

 

Löpriktning vid SM


Med anledning av händelser i samband med SM i friidrott i Eskilstuna 2007 ser vi anledning att skriva denna motion.

Själva iden med att bedriva tävlingar är tävlingsmomentet  både man mot man , kvinna mot kvinna samt goda förutsättningar för att prestera bra resultat.

För att kunna prestera goda resultat är medvind givetvis betydligt bättre än motvind. När de yttre förutsättningarna är så tydliga vad gäller vindhänseendet som det var vid SM Eskilstuna 2007 så kan bara en slutsats vara.

MOTION
ATT VID  TYDLIGA MOTVINDSFÖRHÅLLANDE  I  SAMBAND  MED SVENSKA  MÄSTERSKAP  SKA  MEDVIND  I  LÖPRIKNING FÖR SPRINT,  HÄCKLOPP  OCH HORSONTELLA HOPP  EFTERSTRÄVAS   I   MÖJLIGASTE MÅN.

Vad alla vill ha i samband med ett SM i friidrott är en fest för svensk friidrott. Detta uppnås i första hand genom våra idrottares goda resultat.  Låt oss nu se idrotten i första hand och ge tydliga signaler om att det är viktigt.
Alltså medvind vid SM.

Argumenten emot är i praktiken endast problem i planering. Med goda  förberedelser finns inga problem för att skapa goda resultat.


IFK Växjö

Anders Holmberg, ordförande  
Håkan Widlund
Agne Bergvall

 

------------------------------------------------------------------------

MOTION 16

 

Löpriktning vid SM och Folksam GP

 

Svenska mästerskapen utomhus och Folksam Grand Prix-galorna är några av de verkliga höjdpunkterna under friidrottssommaren. För aktiva, tränare, publik, sponsorer och media är det viktigt med bra resultat som i sin tur bidrar till ett bättre helhetsintryck av evenemangen.

I sprinterloppen kan det var stor skillnad på de idrottsliga förutsättningar  beroende på i vilka vindförhållanden grenarna avgörs. Vi vet att alla idrottsplatser inte är konstruerade så att det går att vända på riktningen för de kortare löpdistanserna men anser att det alltid på ett seriöst sätt ska analyseras i vilken mån det är möjligt.

Vid SM i Eskilstuna i år avgjordes flera av finalerna i en motvind på över 2 m/s. T.ex. hade segrartiderna på 200 meter, 20,73, och 100 meter häck, 12.90, kunnat vara flera tiondelar bättre med en annan vindriktning. Det hade i sin tur gett ett mervärde för publiken, ökat mediautrymmet och ytterliggare PR för vår idrott.

För många av elitutövarna av friidrott i vårt land är SM och Folksam Grand Prix-tävlingarna det främsta utomhussäsongen har att erbjuda. Även för individer som är på högsta världsnivå är det ofta prioriterade evenemang. Om så ska förbli även i fortsättningen är det angeläget att alla berörda parter i konstruktiv anda arbetar för att skapa optimala idrottsliga förutsättningar.    

Vid finländska motsvarigheten till Folksam Grand Prix har de flera gånger vänt på riktningen för de korta sprint- och häckloppen. Vi vet att det utan större problem går att förbereda dubbla TV-torn och att vända och/eller flytta reklamskyltar är fullt möjligt.

Det är med stor ödmjukhet vi inser att det noggrant måste analyseras vad en flytt av sprinterloppen innebär bl.a. för den betalande publiken men vi är samtidigt övertygade om att skapandet av goda idrottsliga förutsättningar och framstående resultat är positivt för friidrottens utveckling.

Vi är beredda att tävla en hel del i Sverige även i framtiden men önskar då även att förbundsföreträdare m.fl. för en dialog med de aktiva för att skapa bästa möjliga tävlingar.

Vi yrkar att Svenska Friidrottsförbundets årsmöte beslutar att det i samband med Folksam Grand Prix-tävlingar och stora SM ska prövas möjligheten att arrangera 100 och 200 meter samt de korta häckloppen i den riktning som ger mest gynnsam vind.   

Göteborg och Falun den 31 december år 2007

Robert Kronberg, IF Kville
Susanna Kallur, Falu IK

 

 

-------------------------------------------------------------------

MOTION 17

 

Yttranderätt på årsmötet

 

(Anm: Denna motion inkom till SFIF efter att ordinarie motionsperiod löpte ut den 31 december 2007.)

 

I Svenska Friidrottsförbundets stadgar 19 § ”Beslutsmässighet samt yttrande- och förslagsrätt” står i 3:e stycket ”Yttranderätt tillkommer RF:s och SISU Idrottsutbildarnas representant, förbundets arbetstagare och med mötets enhälliga samtycke annan närvarade”.

Vid årsmötet 2007 i Eskilstuna kunde en känd idrottsledare som inte var ombud vid årsmötet nekas yttranderätt på grund av ETT ombud med åberopande av denna § föreslå att denne idrottsledare ej skulle få yttra sig på årsmötet.

Efter studium av förbundets stadgar beslutade årsmötet således att denna person som begärt ordet EJ skulle få yttra sig. Mig veterligen har detta inte hänt på något årsmöte att någon nekats att yttra sig. Jag vet inte när dessa stadgar har fastställts men i ett demokratiskt samhälle rimmar det illa. Vilket jag också gavs tillfälle att framföra under årsmötet.

För att fortsättningsvis ge ledare inom friidrotten som ej är ombud yttranderätt på SFIF:s årsmöten föreslås att 19 § ändras.

Förslag till ny lydelse av tredje stycket i 19 §.

”Yttranderätt tillkommer RF:s och SISU Idrottsutbildarnas representant, förbundets arbetstagare och med mötets enkla majoritet annan närvarade”.

Denna nya lydelse kommer inte att förlänga något årsmöte med många minuter men ger möjlighet för närvarande idrottsledare att lämna information till årsmötet.

Visby den 30 december 2007

Bo Larsson