Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Tisdag 27 februari 2024

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


 Presentation av fyra parallella seminarier lördag 29 mars kl 11.15 - 12.15. 

 

SEMINARIUM 1


Svensk Friidrotts organisation

 
Nulägesanalysen av Svensk Friidrotts organisation ger en "klar bild" av ett strukturproblem och avsaknad av en process för Verksamhetsutveckling.

 

Baserat på ledorden tydlighet, delaktighet och förankring behöver en förändring komma till stånd där man skall eftersträva en verksamhetsmässig renodling och stärka det organisatoriska mellanledet samt se över inflytandet i den demokratiska processen.

Nuvarande organisation med såväl organisatoriska som ekonomiska samband mellan de olika enheterna brister i avseende på alla tre ledorden.

Man behöver eftersträva och skapa (återskapa?) en struktur som klart anger:

Vad som skall göras och Vem som skall göra vad.

Vad innebär detta?

Seminariet behandlar en rapport från arbetsgruppen och redovisar förslag till förändringar till en utvecklingsorganisation i Svensk Friidrott.

Se även: Styrelseförslag 2 (inkl länk för nedladdning av arbetsgruppens rapport)!

 

  

--------------------------------------------------------

SEMINARIUM 2

 

Framtida IT-stöd i
Svensk Friidrott 

 


Svenska friidrottsförbundet har länge avvaktat med att utnyttja de möjligheter som den nya tekniken kan innebära. Nu siktar vi dock framåt.
 

Tillsammans med RF och deras nya system IdrottOnline klubb/förbund försöker vi att till en början ta fram för tävlingssanktioner och anmälan till tävlingar direkt på Internet.

Hör våra tankar, hur det är tänkt att fungera, hur RF:s nya satsning kommer att fungera, men framför allt – vad tycker ni är viktigt i den framtida processen?

Vi vill höra vad ni har för tankar och hur ni tycker att vi ska gå vidare.

 
 

--------------------------------------------------------

SEMINARIUM 3

 

Från ungdom till elit
i Svensk Friidrott

 

 
SFIF ger sin syn på arbetet med att få dagens ungdomar att bli morgondagens elit.

 

Bl a tas bakgrunden till dagens situation upp, hur framtiden ser ut och på vilket sätt vi ska befästa vår position.

 
 

--------------------------------------------------------

SEMINARIUM 4

 

Idrottslyftet i
Svensk Friidrott 

  
”IDROTTSLYFTET = Möjligheter”
 
Seminariet inleds med en kort redovisning av Handslaget år 4 och Idrottslyftet år 1.

 

Därefter följer en diskussion om hur vi på bästa sätt kan nyttja föreningsstödets 7.5 miljoner kronor under år 2 (juli 2008 – juni 2009) för att hjälpa Svensk Friidrott att "öppna dörrarna för fler barn och ungdomar i idrotten samt att utveckla verksamheten så att unga väljer att idrotta längre upp i åldrarna".

Förbundsstyrelsen och kansliet vill gärna höra era åsikter om hur vi kan få fler föreningar att ta del av de möjligheter Idrottslyftet ger och vilka typer av projekt vi ska prioritera under år 2.

Vi kanske behöver vidga våra vyer när det gäller möjligheten till att söka projektstöd!

Seminariet relaterar delvis till årsmötets motion nr 14.