Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Onsdag 4 oktober 2023

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


 

29-30 mars 2008

Elite Stadshotellet, Västerås

 
 

VALBEREDNINGENS
FÖRSLAG

 

BAKGRUND

Vid Svenska Friidrottsförbundets årsmöte den 29-30 mars i Västerås går följande personers mandatperioder  i förbundsstyrelsen ut:

Ordförande Yngve Andersson
Ledamot Krister Clerselius
Ledamot Curt Högberg
Ledamot Lena Moen
Ledamot Mats Åkerlind

Av dessa meddelade Yngve Andersson, Krister Clerselius och Lena Moen valberedningen att de inte skulle kandidera för omval.

Vidare har Lennart Johnsson av privata skäl avböjt att fortsätta i förbundsstyrelsen efter årsmötet.

Karin Lundgren och Madeleine Melander har ett år kvar på sina mandatperioder som ledamöter.

Med ambitionen att genomföra en grundlig beredningsprocess har valberedningen organiserat en enkät där företrädare för friidrottssverige fått lämna synpunkter om relevanta aspekter av förbundsstyrelsens utformning. Denna enkät ses som internt arbetsmaterial och kommer av etiska skäl inte offentliggöras. 

 

CV-BANK / HEARING

I mitten av mars kommer en djupare presentation av kandidaterna till förbundsstyrelsen att genomföras i form av en CV-bank.

Under lördagen den 29 mars kommer en hearing att organiseras på möteshotellet.

CV-dokumentet och hearingen är öppna även för personer som inte ingår valberedningens förslag (se nedan) men som vill kandidera vid förbundsmötet.

Mer information i detta ärende kommer inom en snar framtid att presenteras här på friidrott.se. Tveka dock inte att när som helst kontakta valberedningens ordförande Johan Storåkers (tel 0709-40 78 75) vid ev frågor!  

 

FÖRSLAG TILL STYRELSEVAL

Ordförande (mandatperiod 1 år): Lennart Karlberg

Ledamot (mandatperiod 2 år): Maria Akraka-Henriksson

Ledamot (mandatperiod 2 år): Curt Högberg

Ledamot (mandatperiod 2 år): Lillemor Rönnbrant

Ledamot (mandatperiod 2 år): Mats Åkerlind

Ledamot (fyllnadsval 1 år):  Stefan Borg

Ledamot (fyllnadsval 1 år): Tomas Riste

 

Valberedningens förslag är enhälligt.

För samtliga inkomna nomineringar se nedan!

 

FÖRSLAG TILL VAL AV REVISORER

Revisor (mandatperiod 1 år): Lars Bauman

Revisor (mandatperiod 1 år): Lars Egenäs

Revisorssuppleant (mandatperiod 1 år): Margareta Tell 

Revisorssuppleant (mandatperiod 1 år): Owe Westin

 

ÖVRIGT

Till förbundsmötesordförande föreslås Gunnar Johnsson och till mötessekreterare Kerstin Rosén.

Valberedningen har under året bestått av ordföranden Johan Storåkers och ledamöterna Nils-Erik Emilsson, Ellinor Johansson, Lennart Petterson och Kristina Södergren.

Lennart Petterson har aviserat att han inte står till förfogande till omval av familjeskäl. Övriga ledamöter av valberedningen är öppna att fortsätta sitt uppdrag även om det noggrant ska påpekas att det självklart är årsmötet som är suveränt att ta beslut i ärendet.

 

INKOMNA STYRELSENOMINERINGAR

 

Bohuslän-Dals FIF

Lennart Karlberg, ordförande
Lillemor Rönnbrant, ledamot
Mats Åkerlind, ledamot

 

Dalarnas FIF

Mats Åkerlind, ledamot

 

Gefle IF

Mats Åkerlind, ledamot

 

Gotlands FIF

Torbjörn Sköldefors ledamot

 

Gästriklands FIF

Mats Åkerlind, ledamot

 

IF Göta

Tomas Riste, ledamot

 

Göteborgs FIF

Lennart Karlberg, ordförande
Lillemor Rönnbrant, ledamot
Mats Åkerlind, ledamot

 

Hallands FIF

Lennart Karlberg, ordförande
Lillemor Rönnbrant, ledamot
Mats Åkerlind, ledamot

 

Hälsinglands FIF

Mats Åkerlind, ledamot
Annelie Svärdh, ledamot

 

Hässelby SK

Lennart Karlberg, ordförande
Curt Högberg, ledamot
Stefan Borg, ledamot

 

IFK Lidingö

Curt Högberg, ledamot

 

Malmö AI

Lennart Karlberg, ordförande
Ronny Olsson, ledamot

 

Norrbottens FIF

Hans Dahlberg, ordförande
Mats Åkerlind, ledamot
Curt Högberg, ledamot
Annelie Svärdh, ledamot
Ann-Katrin Olsson, ledamot

 

Rånäs 4H

Maria Akraka, ledamot
Curt Högberg, ledamot
Mats Åkerlind, ledamot

 

Skånes FIF

Ann-Katrin Olsson, ledamot

 

Spårvägens FK

Stefan Borg, ordförande
Tomas Riste, ledamot
Mats Åkerlind, ledamot

 

Turebergs FK

Stefan Borg, ledamot

 

Täby IS

Lars Liljegren, ordförande

 

Värmlands FIF

Annelie Svärdh, ledamot

 

Västerbottens FIF

Mats Åkerlind, ledamot
Ann-Katrin Olsson, ledamot

 

Västergötlands FIF

Lennart Karlberg, ordförande
Lillemor Rönnbrant, ledamot
Mats Åkerlind, ledamot

 

Västerås FK

Lennart Karlberg, ordförande
Mats Åkerlind, ledamot
Maria Akraka, ledamot
Annelie Svärdh, ledamot

 

Ångermanlands FIF

Hans Dahlberg, ordförande
Ann Catrin Olsson, ledamot
Curt Högberg, ledamot
Mats Åkerlind, ledamot