Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Onsdag 4 oktober 2023

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Motionerna

För behandling av förbundsårsmötet 2009 inkom i föreskriven tid följande elva motioner.

Klicka på ämnesrubrikerna för att ladda ned de fullständiga motionerna i Word- eller PDF-format!


Nr Ämne Motionär
1 Bifall till förslag om ny planeringsprocess (pdf) Norrbottens FIF
2 Bifall till förslag om ny ledningsprocess (doc) Västerbottens FIF
3 Avslag till förslag om ny röstlängd (doc) Västerbottens FIF
4 Återremiss av förslag om avgifter m m (doc) Västerbottens FIF
5 Finansiellt stöd till distrikten (doc) Västergötlands FIF
6 Inrättande av elitkommitté (pdf) Norrbottens FIF
7 Poängräkning i ungdomsmångkamp (doc) Ove Edlund, Nyköpings BIS
8 Endast försök-final vid SM-tävling på 300-400 meter (doc) Örgryte IS
9 Längre sträckor än 30000m på arena (doc) Team Ultrasweden LK
10 SM-status för 100 km (doc) Team Ultrasweden LK
11 Finnkampen 2013 & 2015 på Stockholms Stadion (pdf) Spårvägens FK