Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Fredag 1 december 2023

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


 

 

UTLYSNING

Tidpunkt: 28-29 mars 2009

Plats: Malmö

 

Röstberättigade organisationer - SDF och röstberättigade föreningar - kommer att få kallelse till årsmötet per post i slutet av januari 2009.

 

Medlemsföreningar, enskilda medlemmar i dessa samt distriktsförbund har rätt att lämna motioner till förbundsmötet.

Motionerna skall skickas till SFIF, att. Ellinor Borgström antingen per e-post eller per vanlig post: SFIF/Ellinor Borgström, Box 11, 171 18 Solna.

Motionerna skall vara SFIF tillhanda senast den 31 december 2008.

 

Förslag på styrelseledamöter lämnas till valberedningen, vars ordförande är Johan Storåkers (tel 0709-40 78 75)