Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Tisdag 27 februari 2024

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


 

 

28-29 mars 2009

Radisson SAS Hotel, Malmö

 
 

VALBEREDNINGENS
FÖRSLAG

 

BAKGRUND


Vid Svenska Friidrottsförbundets årsmöte den 28-29 mars i Malmö går följande personers mandatperioder  i förbundsstyrelsen ut:

Ordförande Lennart Karlberg
Ledamot Stefan Borg
Ledamot Karin Lundgren
Ledamot Madeleine Melander
Ledamot Tomas Riste

Av dessa har Madeleine Melander avböjt att kandidera för omval.

Vidare har Maria Henriksson Akraka meddelat att hon av tidsskäl avbryter sin mandatperiod i samband med årsmötet.

Curt Högberg, Lillemor Rönnbrant och Mats Åkerlind har ett år kvar på sina resp mandatperioder som ledamöter.

Med ambitionen att genomföra en grundlig beredningsprocess har valberedningen organiserat en enkät där företrädare för friidrottssverige fått lämna synpunkter om relevanta aspekter av förbundsstyrelsens utformning. Denna enkät ses som internt arbetsmaterial och kommer av etiska skäl inte att offentliggöras. 

En närmare redogörelse för upplägget av valberedningens arbete kommer att göras under förbundsmötet.

 

CV-BANK / SEMINARIUM


Senare under mars månad kommer en djupare presentation av kandidaterna till förbundsstyrelsen att genomföras i form av en CV-bank.

Under lördagen den 28 mars kommer ett seminarium att organiseras på möteshotellet.

CV-dokumentet och seminariet är öppna även för personer som inte ingår valberedningens förslag (se nedan) men som vill kandidera vid förbundsmötet.

Tveka dock inte att när som helst kontakta valberedningens ordförande Johan Storåkers (tel 0709-40 78 75) vid ev frågor!  

 

FÖRSLAG TILL STYRELSEVAL


Ordförande
(mandatperiod 1 år): Lennart Karlberg

Ledamot (mandatperiod 2 år): Lena Aruhn

Ledamot (mandatperiod 2 år): Stefan Borg

Ledamot (mandatperiod 2 år): Karin Lundgren

Ledamot (mandatperiod 2 år): Tomas Riste

Ledamot (fyllnadsval 1 år):  Carl-Gustaf Nilsson

 

Valberedningens förslag är enhälligt.

För samtliga inkomna nomineringar se nedan!

 

 

FÖRSLAG TILL VAL AV REVISORER


Revisor
(mandatperiod 1 år): Lars Bauman

Revisor (mandatperiod 1 år): Lars Egenäs

Revisorssuppleant (mandatperiod 1 år): Margareta Tell 

Revisorssuppleant (mandatperiod 1 år): Owe Westin

dvs omval för samtliga.

 

ÖVRIGT

Till förbundsmötesordförande föreslås Gunnar Johnsson och till mötessekreterare Kerstin Rosén.

Valberedningen har under året bestått av ordföranden Johan Storåkers och ledamöterna Berndt Andersson, Nils-Erik Emilsson, Ellinor Johansson och Kristina Södergren.

Alla medlemmar av valberedningen är öppna att fortsätta sitt uppdrag även om det noggrant ska påpekas att det självklart är årsmötet som är suveränt att ta beslut i ärendet. 

 

INKOMNA STYRELSENOMINERINGAR

 

ORDFÖRANDE

Dalarnas FIF

Lennart Karlberg
 

Gefle IF

Lennart Karlberg
 

Gästriklands FIF

Lennart Karlberg
 

Spårvägens FK

Stefan Borg
 

ÖVRIGA LEDAMÖTER
 

Bohuslän-Dals FIF

Stefan Borg
Karin Lundgren
Tomas Riste
 

Dalarnas FIF

Stefan Borg
Karin Lundgren
Annelie Svärdh
 

Gefle IF

Stefan Borg
Karin Lundgren
 

Gotlands FIF

Annelie Svärdh
 

Gästriklands FIF

Stefan Borg
Karin Lundgren
 

IF Göta

Lena Aruhn
Tomas Riste
 

Göteborgs FIF

Stefan Borg
Karin Lundgren
Tomas Riste
 

Hallands FIF

Stefan Borg
Karin Lundgren
Tomas Riste
 

Jämtland/Härjedalens FIF

Siv Tjärner
 

Malmö AI

Pia Bosdotter Olson
 

Medelpads FIF

Ann-Katrin Olsson
Siv Tjärner
 

Norrbottens FIF

Ann-Katrin Olsson
Siv Tjärner
 

Rånäs 4H

Ann-Katrin Olsson
 

Skånes FIF

Ann-Katrin Olsson
 

Spårvägens FK

Lena Aruhn
Tomas Riste
Toomas Timpka
Mia Sparrow
 

Turebergs FK

Stefan Borg
 

Västerbottens FIF

Ann-Katrin Olsson
Siv Tjärner
 

Västergötlands FIF

Stefan Borg
Karin Lundgren
Tomas Riste
 

IFK Växjö

Anders Holmberg