Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Onsdag 28 februari 2024

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Valberedningen informerar

Uppdaterat: 4 januari 2009

 
Friidrottsvänner,
 
Det är viktigt att det förslag till förbundsstyrelseledamöter som valberedningen förelägger förbundsmötet har en gedigen förankring i svensk friidrott.

Därför är det angeläget att klubbar och distrikt m fl kommer in med sina nomineringar och uppslag senast den 15 januari 2009.

 

NOMINERINGAR

kan göras av Sveriges alla distriktsförbund och de 35 främsta föreningarna enligt Svenska Friidrottsförbundets poängberäkning för tävlingsåren 2007/2008.
 

UPPSLAG

är en möjlighet för vem som helst att till valberedningen komma in med en idé på en lämplig framtida medlem av förbundsstyrelsen. De personer som föreslås via uppslag behöver inte vara tillfrågade om de är intresserade av uppdraget. Alla idéer tas emot tacksamt av valberedningen.
 

TIDSPLAN

Nomineringar och uppslag ska skickas till valberedningens ordförande, antingen via e-post eller vanlig post (se kontaktuppgifter i högerspalten).

Sista dag för detta är som sagt den 15 januari 2009.
 

MANDATPERIODER

Mandatperioden för ordföranden är 1 år och för ledamöter 2 år.

De medlemmar av förbundsstyrelsen vars mandatperiod går ut vid 2009 års förbundsmöte är:

Lennart Karlberg, ordförande
Stefan Borg, ledamot
Karin Lundgren, ledamot
Madeleine Melander, ledamot
Tomas Riste, ledamot

Samtliga dessa fem hade per den 15 december bekräftat att de stod till förfogande för en ny mandatperiod. Senare har dock Madeleine Melander meddelat att hon inte kommer att kandidera.

Anm: Maria H Akraka, Curt Högberg, Lillemor Rönnbrant och Mats Åkerlind har ett år kvar på sina resp mandatperioder.

Av dessa har Maria H Akraka informerat valberedningen att hon avser att lämna styrelsen i samband med förbundsmötet. Den vakans som då uppstår medför att det också kommer att hållas ett fyllnadsval för en mandatdit på ett år.
 

ÖVRIGT

För att valberedningen ska kunna göra bästa möjliga arbete krävs det att vi har god kunskap om vad friidrottsrörelsen anser om styrelsens arbete, kompetenser och framtida sammansättning.

Därför har nedanstående tre initiativ tagits:

Enkät

Vi har komponerat en enkät med olika frågeställningar kring styrelsen. En enkät vi hoppas att så många som möjligt i friidrottssverige besvarar. Enkätblanketten kan laddas ned via länken i högerspalten!

Kandidat-CV

Vi arbetar för att alla styrelsekandidater ska presentera ett CV så att förbundsmötets ombud m fl får bästa möjliga bild av deras kompetens och bakgrund. Detta gäller såväl för valberedningens förslag som ev andra kandidater.

Seminarium/hearing

Under förbundsmöteshelgen planerar vi ett seminarium ("en hearing") med presentation av - och förstås möjlighet att ställa frågor till - de personer som aspirerar på en plats i förbundsstyrelsen. 


 

Vänliga hälsningar,

Svenska Friidrottsförbundets valberedning

Johan Storåkers
Nils-Erik Emilsson
Ellinor Johansson
Berndt Andersson
Kristina Södergren