Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Måndag 4 mars 2024

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


 

 

 

UTLYSNING

Tidpunkt: 27-28 mars 2010

Plats: Falun

 

Röstberättigade organisationer kommer att få kallelse till årsmötet per post i slutet av januari 2010.

 

Medlemsföreningar, enskilda medlemmar i dessa samt distriktsförbund har rätt att lämna motioner till förbundsmötet.

Motionerna skall skickas till SFIF, att. Ellinor Borgström antingen per e-post eller per vanlig post: SFIF/Ellinor Borgström, Box 11, 171 18 Solna.

Motionerna skall vara SFIF tillhanda senast den 10 januari 2010.

 

Förslag på styrelseledamöter lämnas till valberedningen, vars ordförande är Johan Storåkers (tel 0709-40 78 75)