Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Fredag 1 december 2023

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Valberedningen informerar

Uppdaterat: 2 december 2009

 

 

Friidrottsvänner,
 
Det är viktigt att det förslag till förbundsstyrelseledamöter som valberedningen förelägger förbundsårsmötet har en gedigen förankring i svensk friidrott.

Därför är det angeläget att alla nomineringar och uppslag inkommit till valberedningen senast den 15 januari 2010.
 

NOMINERINGAR

kan göras av Svensk Friidrotts samtliga medlemsföreningar.
 

UPPSLAG

är en möjlighet för vem som helst att till valberedningen komma in med idé på lämpliga framtida medlemmar av förbundsstyrelsen. Person som föreslås via uppslag behöver inte vara tillfrågad om intresse för uppdraget.
 

TIDSPLAN

Nomineringar och uppslag ska skickas till valberedningens ordförande, antingen via e-post eller vanlig post (se kontaktuppgifter i högerspalten).

Sista dag för detta är som sagt den 15 januari 2010.
 

MANDATPERIODER

Mandatperioden för ordföranden är 1 år och för ledamöter 2 år.

De medlemmar av förbundsstyrelsen vars mandatperiod går ut vid 2010 års förbundsmöte är:

Lennart Karlberg, ordförande

Curt Högberg
, ledamot
Carl-Gustaf Nilsson, ledamot
Lillemor Rönnbrant, ledamot
Mats Åkerlind, ledamot

Av dessa har Carl-Gustaf Nilsson meddelat att han inte kommer att kandidera för omval medan övriga fyra förklarat att de står till förfogande för en ny mandatperiod.

Anm: Styrelseledamöterna Lena Aruhn, Stefan Borg, Karin Lundgren och Tomas Riste har ett år kvar på sina resp mandatperioder.

 

ÖVRIGT

För att valberedningen ska kunna göra bästa möjliga arbete krävs det att vi har god kunskap om vad friidrottsrörelsen anser om styrelsens arbete, kompetenser och framtida sammansättning.

Därför har nedanstående tre initiativ tagits:

Enkät

Vi har komponerat en enkät med olika frågeställningar kring styrelsen. En enkät vi hoppas att så många som möjligt i friidrottssverige besvarar. Enkätblanketten kan laddas ned via länken i högerspalten!

Kandidat-CV

Vi arbetar för att alla styrelsekandidater ska presentera ett CV så att förbundsmötets ombud m fl får bästa möjliga bild av deras kompetens och bakgrund. Detta gäller såväl för valberedningens förslag som ev andra kandidater.

Seminarium/hearing

Under förbundsmöteshelgen planerar vi ett seminarium ("en hearing") med presentation av - och förstås möjlighet att ställa frågor till - de personer som aspirerar på en plats i förbundsstyrelsen.  

Vänliga hälsningar,

Svenska Friidrottsförbundets valberedning

Johan Storåkers
Berndt Andersson
Nils-Erik Emilsson
Ellinor Johansson
Kristina Södergren