Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Fredag 22 september 2023

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


 

 

 


UTLYSNING

Tidpunkt: 26-27 mars 2011

Plats: Högskolan, Gävle

 

Röstberättigade kommer att få kallelse till förbundsårsmötet per post i slutet av januari 2011.

 

Medlemsföreningar, enskilda medlemmar i dessa samt distriktsförbund har rätt att lämna motioner till förbundsårsmötet.

Motionerna skall skickas till SFIF, att. Ellinor Jansson antingen per e-post eller per vanlig post: SFIF/Ellinor Jansson, Box 11, 171 18 Solna.

Motionerna skall vara SFIF tillhanda senast den 10 januari 2011.

 

Förslag på styrelseledamöter lämnas till valberedningen, vars ordförande är Johan Storåkers (tel 0709-40 78 75)