Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Lördag 24 februari 2024

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


 

 

26-27 mars 2011

Gävle 

 

VALBEREDNINGENS
FÖRSLAG

 

BAKGRUND


Vid Svenska Friidrottsförbundets årsmöte den 26-27 mars i Gävle går följande personers mandatperioder  i förbundsstyrelsen ut:

Ordförande Lennart Karlberg
Ledamot Lena Aruhn
Ledamot Stefan Borg
Ledamot Karin Lundgren
Ledamot Tomas Riste

Alla dessa har meddelat valberedningen att de står till förfogande för ev omval.

Curt Högberg, Toralf Nilsson, Lillemor Rönnbrant och Mats Åkerlind har ett år kvar på sina resp mandatperioder som ledamöter.

Med ambitionen att genomföra en grundlig beredningsprocess har valberedningen organiserat en enkät där företrädare för friidrottssverige fått lämna synpunkter om relevanta aspekter på förbundsstyrelsens utformning. Denna enkät ses som internt arbetsmaterial och kommer av etiska skäl inte att offentliggöras. 

En närmare redogörelse för upplägget av valberedningens arbete kommer att lämnas under förbundsmötet.

 

CV-BANK / SEMINARIUM


Senare under mars månad kommer en djupare presentation av kandidaterna till förbundsstyrelsen att genomföras i form av en CV-bank.

Under lördagen den 26 mars kommer ett seminarium att organiseras i samband med förbundsårsmötet.

CV-dokumentet och seminariet är öppna även för personer som inte ingår valberedningens förslag (se nedan) men som vill kandidera vid förbundsmötet.

Tveka dock inte att när som helst kontakta valberedningens ordförande Johan Storåkers (tel 0709-40 78 75) vid ev frågor!  

 

FÖRSLAG TILL STYRELSEVAL


Ordförande
(mandatperiod 1 år): Lennart Karlberg

Ledamot (mandatperiod 2 år): Lena Aruhn

Ledamot (mandatperiod 2 år): Jan Kowalski

Ledamot (mandatperiod 2 år): Karin Lundgren

Ledamot (mandatperiod 2 år): Tomas Riste

 

För samtliga inkomna nomineringar se nedan!

 

 

FÖRSLAG TILL VAL AV REVISORER


Revisor
(mandatperiod 1 år): Lars Bauman (omval)

Revisor (mandatperiod 1 år): Lars Egenäs (omval)

Revisorssuppleant (mandatperiod 1 år): Lars-Gunnar Nilsson (omval)

Revisorssuppleant (mandatperiod 1 år): Ove Vestin (omval)
 

 

ÖVRIGT

Till förbundsmötesordförande föreslås Gunnar Johnson och till mötessekreterare Kerstin Rosén.

Valberedningen har under hela året innefattat ordföranden Johan Storåkers och ledamöterna Berndt Andersson, Ellinor Johansson och Kristina Södergren. Nils-Erik Emilsson ingick i valberedningen och deltog i dess arbete fram till sin bortgång i början av 2011.

Samtliga nuvarande medlemmar av valberedningen står till förfogande för att fortsätta sitt uppdrag. Självklart utser förbundsårsmötet dock suveränt den nya valberedningen. 

 

INKOMNA STYRELSENOMINERINGAR

 

ORDFÖRANDE


Bohuslän-Dals FIF

Lennart Karlberg

IF Göta Karlstad

Lennart Karlberg

Göteborgs FIF

Lennart Karlberg

Hässelby SK

Lennart Karlberg

IK Orient

Lennart Karlberg
 

 

ÖVRIGA LEDAMÖTER
 

Blekinge FIF

Åke Westerlund 

Bohuslän-Dals FIF

Lena Aruhn
Stefan Borg
Karin Lundgren
Tomas Riste 

FIF Gnistan

Åke Westerlund

IF Göta Karlstad

Lena Aruhn
Stefan Borg
Karin Lundgren
Tomas Riste

Göteborgs FIF

Lena Aruhn
Stefan Borg
Karin Lundgren
Tomas Riste

Hässelby SK

Jan Kowalski
Tomas Riste

KA 2 IF

Åke Westerlund 

Malmö AI

Jan Kowalski

Medelpads FIF

Jan Kowalski

IK Orient

Lena Aruhn
Stefan Borg
Karin Lundgren
Tomas Riste

Rånäs 4H

Jan Kowalski

Skånes FIF

Åke Westerlund

Spårvägens FK

Jan Kowalski

Turebergs FK

Stefan Borg