Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Fredag 22 september 2023

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Valberedningen informerar

Uppdaterat: 14 december 2010

 


 

Friidrottsvänner,
 
Det är av stor vikt att det förslag till förbundsstyrelseledamöter som valberedningen förelägger förbundsårsmötet har en gedigen förankring i svensk friidrott.

Därför är det angeläget att alla nomineringar och uppslag inkommit till valberedningen senast den 10 januari 2011.
 

NOMINERINGAR

kan göras av Svensk Friidrotts distriktsförbund (SDF) och medlemsföreningar.
 

UPPSLAG

är en möjlighet för vem som helst att till valberedningen komma in med idé på lämpliga framtida medlemmar av förbundsstyrelsen. Person som föreslås via uppslag behöver inte vara tillfrågad om intresse för uppdraget.
 

TIDSPLAN

Nomineringar och uppslag ska skickas till valberedningens ordförande, antingen via e-post eller vanlig post (se kontaktuppgifter i högerspalten).

Sista dag för detta är alltså den 10 januari 2011.
 

MANDATPERIODER

Mandatperioden för ordföranden är 1 år och för ledamöter 2 år.

De medlemmar av förbundsstyrelsen vars mandatperiod går ut vid 2011 års förbundsmöte är:

Lennart Karlberg, ordförande

Lena Aruhn, ledamot
Stefan Borg, ledamot
Karin Lundgren, ledamot
Tomas Riste, ledamot

Samtliga dessa fem har meddelat valberedningen att de står till förfogande för omval.

Anm: Styrelseledamöterna Curt Högberg, Toralf Nilsson, Lillemor Rönnbrant och Mats Åkerlind har ett år kvar på sina resp mandatperioder.

 

ÖVRIGT

För att valberedningen ska kunna göra bästa möjliga arbete krävs att vi har god kunskap om vad friidrottsrörelsen anser om styrelsens arbete, kompetenser och framtida sammansättning.

Därför har nedanstående tre initiativ tagits:

Enkät

Vi har komponerat en enkät med olika frågeställningar kring styrelsen. En enkät vi hoppas att så många som möjligt i friidrotts-Sverige besvarar. Enkätblanketten kan laddas ned via länken i högerspalten!

Kandidat-CV

För att förbundsårsmötets ombud m fl skall få bästa möjliga bild av styrelsekandidaternas kompetens och bakgrund arbetar vi för att alla kandidater - såväl valberedningens förslag som ev övriga kandidater - ska presentera ett CV.

Seminarium/hearing

Under förbundsårsmöteshelgen planerar vi ett seminarium ("en hearing") med presentation av - och förstås möjlighet att ställa frågor till - de personer som aspirerar på en plats i förbundsstyrelsen.  

Vänliga hälsningar,

Svenska Friidrottsförbundets valberedning

Johan Storåkers
Berndt Andersson
Nils-Erik Emilsson
Ellinor Johansson
Kristina Södergren