Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Nomineringsprocessen 

2012

 

 

MANDATPERIODER

Mandatperioden för ordföranden är ett (1) år och för ledamöter två (2) år.

De medlemmar av förbundsstyrelsen vars mandatperiod går ut vid 2012 års förbundsmöte är:

Lennart Karlberg, ordförande

Curt Högberg, ledamot
Toralf Nilsson, ledamot
Lillemor Rönnbrant, ledamot
Mats Åkerlind, ledamot


Anm:
 Styrelseledamöterna Lena Aruhn, Jan Kowalski, Karin Lundgren och Tomas Riste har ett år kvar på sina resp mandatperioder.

 

NOMINERINGAR

kan göras av Svensk Friidrotts distriktsförbund (SDF) och medlemsföreningar.

UPPSLAG

är en möjlighet för vem som helst att till valberedningen komma in med idé på en lämplig framtida medlem av förbundsstyrelsen. Person som föreslås via uppslag behöver inte vara tillfrågad om intresse för uppdraget.

TIDSPLAN

Nomineringar och uppslag ska skickas till valberedningens ordförande, antingen via e-post eller vanlig post (se kontaktuppgifter i högerspalten).

Sista dag för detta är den 10 januari 2012.


 

Valberedningens ordförande:

Johan Storåkers
Vattugatan 21A
172 73 SUNDBYBERG

mobil 0709-40 78 75

e-post


 

Klicka på knappen nedan och

på Valberedningens enkät senast
den 25 januari

 

Avdelningar

Intro

Utlysning

Program

Föredragningslista

Röstlängd

Årsberättelse

Styrelsens förslag

Motioner & yttranden

Valberedningens förslag

Förslag till arvodesstruktur

Seminarier

Reseräkning

Valberedningen informerar

Nomineringsprocessen

Inkomna nomineringar