Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Nomineringsprocessen 

2013

 

 

MANDATPERIODER

Mandatperioden för ordföranden är ett (1) år och för ledamöter två (2) år.

De medlemmar av förbundsstyrelsen vars mandatperiod går ut vid 2013 års förbundsmöte är:

Tomas Riste, ordförande

Lena Aruhn, ledamot
Pia Bosdotter Olson, ledamot
Jan Kowalski, ledamot
Karin Lundgren, ledamot

Lena Aruhn har meddelat valberedningen att hon inte önskar kandidera för en ny mandatperiod medan övriga fyra har förklarat sig beredda att stå till förfogande för ev omval vid förbundsårsmötet 2013.


Anm: Styrelseledamöterna Curt Högberg, Toralf Nilsson, Åke Westerlund och Mats Åkerlind har ett år kvar på sina resp mandatperioder.

 

NOMINERINGAR

kan göras av Svensk Friidrotts distriktsförbund (SDF) och medlemsföreningar.

UPPSLAG

är en möjlighet för vem som helst att till valberedningen komma in med idé på en lämplig framtida medlem av förbundsstyrelsen. Person som föreslås via uppslag behöver inte vara tillfrågad om intresse för uppdraget.

TIDSPLAN

Nomineringar och uppslag ska skickas till valberedningens ordförande, antingen via e-post eller vanlig post (se kontaktuppgifter i högerspalten).

Sista dag för detta är den 10 januari 2013.


 

Valberedningens ordförande:

Johan Storåkers
Vattugatan 21A
172 73 SUNDBYBERG

mobil 0709-40 78 75

e-post
 

 

Klicka på knappen nedan och

på Valberedningens enkät senast
den 18 januari
 

Avdelningar

Intro

Utlysning

Program

Föredragningslista

Röstlängd

Årsberättelse

Styrelsens förslag

Motioner & yttranden

Valberedningens förslag

Seminarier

Reseräkning

Valberedningen informerar

Nomineringsprocessen

Inkomna nomineringar