Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Lördag 24 februari 2024

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


 

 2013UTLYSNING

Tidpunkt: 23-24 mars 2013

Plats: Högskolan i Borås

 

Röstberättigade kommer att få kallelse till förbundsårsmötet per post i slutet av januari 2013.


Medlemsföreningar, enskilda medlemmar i dessa samt distriktsförbund har rätt att lämna motioner till förbundsårsmötet.

Motionerna skall skickas till SFIF, att. Ellinor Jansson antingen per e-post eller per vanlig post: Svensk Friidrott/Ellinor Jansson, Heliosgatan 3, 120 30 Stockholm.

Motionerna skall vara SFIF tillhanda senast den 10 januari 2013.

 

Förslag på styrelseledamöter lämnas till valberedningen, vars ordförande är Johan Storåkers (tel 0709-40 78 75)