Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Valberedningens förslag
 

2013

 

 

FÖRSLAG TILL STYRELSEVAL


Ordförande (mandatperiod 1 år): Tomas Riste (omval)

Ledamot (mandatperiod 2 år): Pia Bosdotter Olson (omval)

Ledamot (mandatperiod 2 år): Jenny Kallur (nyval)

Ledamot (mandatperiod 2 år): Jan Kowalski (omval)

Ledamot (mandatperiod 2 år): Karin Lundgren (omval)

 

Samtliga inkomna nomineringar: Se länk i högerspalten!


Anm: Ett år kvar på sina mandatperioder som ledamöter har Curt Högberg, Toralf Nilsson, Åke Westerlund och Mats Åkerlind.

 

VALBEREDNINGENS ARBETE


Med en gedigen beredningsprocess som ambition har valberedningen även genomfört en webb-baserad enkät där företrädare för friidrotts-Sverige har fått lämna synpunkter.

Det är många friidrottsvänner som svarat på enkäten vilket valberedningen uppskattar mycket.

En fylligare redogörelse för upplägget av valberedningens arbete kommer att lämnas under förbundsårsmötet.

 

CV-BANK / SEMINARIUM


Under mars månad presenteras information om kandidaterna till förbundsstyrelsen i form av en CV-bank.

Under lördagen den 23 mars kommer ett seminarium att organiseras i samband med förbundsårsmötet.

CV-banken och seminariet är öppna även för personer som inte ingår valberedningens förslag (se ovan) men som vill kandidera vid förbundsmötet.

Tveka dock inte att när som helst kontakta valberedningens ordförande Johan Storåkers (tel 0709-40 78 75) vid ev frågor! 

  

FÖRSLAG TILL VAL AV REVISORER


Revisor (mandatperiod 1 år): Lars Bauman (omval)

Revisor (mandatperiod 1 år): Lars Egenäs (omval)

Revisorssuppleant (mandatperiod 1 år): Håkan Pettersson (nyval)

Revisorssuppleant (mandatperiod 1 år): Ove Vestin (omval)


 

ÖVRIGT


Till mötesordförande föreslås Christer Pallin (chefsjurist vid RF:s och SISU:s gemensamma kansli) och till mötessekreterare Kerstin Rosén.

Valberedningen har under året bestått av ordföranden Johan Storåkers och ledamöterna Berndt Andersson, Krister Clerselius, Cecilia Nilsson och Siv Tjärner.

Johan Storåkers står inte till förfogande för fortsatt uppdrag i valberedningen medan de fyra ledamöterna är beredda att ingå i den nya valberedning som skall väljas. (Självklart är förbundsårsmötet alltid suveränt i valet av ny valberedning.)