Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Lördag 24 februari 2024

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Valberedningen informerar
 


 

2013

 

Friidrottsvänner,
 
Det är av största vikt att det förslag till förbundsstyrelseledamöter som valberedningen förelägger Förbundsårsmötet har en gedigen förankring i svensk friidrott.

För att valberedningen ska kunna göra bästa möjliga arbete krävs alltså att vi har god kunskap om vad friidrottsrörelsen anser om styrelsens arbete, kompetenser och framtida sammansättning.

Därför har vi planerat in följande punkter i vårt arbete:

Enkät

Vi har komponerat en enkät med olika frågeställningar kring styrelsen. En enkät vi hoppas att så många som möjligt i friidrotts-Sverige deltar i genom att klicka på den gula "Svara"-knappen i högerspalten och sedan besvara frågorna!

Nomineringsprocessen

Läs särskild information (se länk i högerspalten)!

Kandidat-CV

För att förbundsårsmötets ombud m fl skall få bästa möjliga bild av styrelsekandidaternas kompetens och bakgrund arbetar vi för att alla kandidater - såväl valberedningens förslag som ev övriga kandidater - ska presentera ett CV.

Seminarium/hearing

Under förbundsårsmöteshelgen planerar vi ett seminarium ("en hearing") med presentation av - och förstås möjlighet att ställa frågor till - de personer som aspirerar på en plats i förbundsstyrelsen.

Vi har till förbundsledningen framfört önskemålet att detta seminarium skall placeras tidigare under årsmöteslördagen än vad som varit fallet de senaste åren.
 

Johan Storåkers

ordförande

 

 

Valberedningens ordförande:

Johan Storåkers
Vattugatan 21A
172 73 SUNDBYBERG

mobil 0709-40 78 75

e-post

 

 

Klicka på knappen nedan och

på Valberedningens enkät senast
den 18 januari


 

Avdelningar

Intro

Utlysning

Program

Föredragningslista

Röstlängd

Årsberättelse

Styrelsens förslag

Motioner & yttranden

Valberedningens förslag

Seminarier

Reseräkning

Valberedningen informerar

Nomineringsprocessen

Inkomna nomineringar