Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Tisdag 28 november 2023

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Nomineringsprocessen 

2014

 

 

MANDATPERIODER


Mandatperioden för ordföranden är ett (1) år och för ledamöter två (2) år.

De medlemmar av förbundsstyrelsen vars mandatperiod går ut vid 2014 års förbundsmöte är:

Tomas Riste, ordförande                                          
Curt Högberg, ledamot
Toralf Nilsson, ledamot
Åke Westerlund, ledamot
Mats Åkerlind, ledamot

Tomas Riste och Curt Högberg har meddelat valberedningen att de  inte önskar kandidera för en ny mandatperiod medan övriga tre ledamöter har förklarat sig beredda att stå till förfogande för  ett eventuellt omval vid förbundsårsmötet 2014.

Anm: Styrelseledamöterna Jenny Kallur, Jan Kowalski, Karin Lundgren och Pia Bosdotter Olsson har ett år kvar på sina respektive mandatperioder.

 

NOMINERINGAR


kan göras av Svensk Friidrotts distriktsförbund (SDF) och medlemsföreningar. Valberedningen uppskattar om nomineringen kompletteras med en motivering där man pekar på kandidatens starka sidor och hur hon/han bedöms bidra till styrelsearbetet.  Motiveringen kan ske skriftligt eller genom diskussion med någon eller några av valberedningens ledamöter.

Den person som nomineras ska vara tillfrågad och ha accepterat att kandidera.

UPPSLAG


är en möjlighet för vem som helst att komma in till valberedningen med idé på en lämplig framtida medlem av förbundsstyrelsen. Person som föreslås via uppslag behöver inte vara tillfrågad om intresse för uppdraget.

TIDSPLAN


Nomineringar och uppslag ska skickas till valberedningens ordförande, antingen via e-post eller vanlig post (se kontaktuppgifter i högerspalten).

Sista dag för detta är enligt stadgarna den 10 januari 2014

Valberedningen kommer att ha ett längre möte 24-25 januari och fram till detta datum (och även senare) tar vi gärna emot uppslag från distrikt, föreningar och enskilda medlemmar. Men observera att ju tidigare vi får in ett namnförslag desto bättre möjligheter har vi att undersöka och diskutera föreslagna kandidater.

Inkomna nomineringar kommer att läggas ut löpande på hemsidan för att vi ska ha en så öppen process som möjligt.

Tveka inte att nominera, lämna uppslag och att kontakta oss i valberedningen för en diskussion! Detta gäller även under de kommande helgerna. Christina Liffner
ordförande

Valberedningens ordförande:

Christina Liffner
Domherrevägen 4
722 23 Västerås

mobil 0705-22 09 05

e-post

 

 

Klicka på knappen nedan och

på Valberedningens enkät senast
den 15 januari


 

Avdelningar

Intro

Utlysning

Deltagarförteckning

Årsberättelse

Styrelsens förslag

Motioner & yttranden

Valberedningens förslag

Mötesprotokoll

Valberedningen informerar

Nomineringsprocessen

Inkomna nomineringar