Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Fredag 8 december 2023

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Valberedningens förslag
 

2014

 

 

FÖRSLAG TILL STYRELSEVAL


Ordförande (mandatperiod 1 år): Björn Eriksson (nyval)
Ledamot (mandatperiod 2 år): Gunilla Löthagen Sjöstrand (nyval)
Ledamot (mandatperiod 2 år): Toralf Nilsson (omval)
Ledamot (mandatperiod 2 år): Johan Storåkers (nyval)
Ledamot (mandatperiod 2 år): Mats Åkerlind (omval)
 
Klargörande från valberedningen den 18 mars:

Det förslag som lämnades den 20 februari (se ovan) kvarstår.
En enig valberedning föreslår alltså Björn Eriksson som ordförande och Gunilla Löthagen-Sjöstrand, Toralf Nilsson, Johan Storåkers och Mats Åkerlind som ledamöter.
Den 14 mars har nuvarande förbundsordförande Tomas Riste meddelat valberedningen att han står till förfogande för eventuellt val till ordförande.


Samtliga inkomna nomineringar: Se länk i högerspalten.

Anm: Ett år kvar på sina mandatperioder som ledamöter har Pia Bosdotter Olsson, Jenny Kallur, Jan Kowalski och Karin Lundgren.


 

Information om föreslagna kandidater

 
Björn Eriksson, Bromma
har och har haft många välmeriterade engagemang, såväl nationellt som internationellt,  inom näringsliv, offentlig sektor och i den svenska idrottsrörelsen. Björn har varit ordförande i Svenska Skidskytteförbundet och ledamot i styrelsen för AIK fotboll. Han har arbetat inom Regeringskansliet, varit rikspolischef och landshövding i Östergötland.

Björn är idag ledamot av Riksidrottsstyrelsen, ordförande i GIH samt ledamot/konsult i andra organisationer.

Björn är känd i ett brett sammanhang, har ett väl utvecklat nätverk, erfarenhet av kontakter med media och en stor erfarenhet av att leda arbetet i en styrelse med kunskap och entusiasm.

Toralf Nilsson, Danderyd
har varit ledamot i förbundsstyrelsen sedan 2010 och är idag vice ordförande i Svensk Friidrott med ansvar b l a för internationella frågor. Toralf är styrelseledamot i Europeiska Friidrottsförbundet EEA och arbetar mycket med utvecklingsfrågor.

Toralf som idag är biträdande kommundirektör i Huddinge kommun, var generalsekreterare för Friidrotts EM 2006, ordförande i lokala organisationskommittén för lag-EM 2012 och inomhus-EM 2013, idrottschef på Svensk Friidrott och haft många andra tunga uppdrag inom svensk friidrott.

Gunilla Löthagen Sjöstrand, Östersund
har stor friidrottserfarenhet från klubb och distriktsnivå. Gunilla är utbildad juniortränare, tränar ungdomar, arbetar med olika utbildningsfrågor och med skolsamverkan. 
Gunilla är gymnasielärare, ledamot i IF Castors Friidrottssektion och i Jämtland Härjedalens Idrottsförbund. Tidigare uppdrag har varit ordförande i Jämtland Härjedalens Friidrottsförbund, styrgruppsledamot i UC Norrland.

Johan Storåkers, Sundbyberg
har en långvarig och gedigen erfarenhet av arbete inom Svensk Friidrott samt stor erfarenhet av arbete inom politik och media. Johan har varit presschef vid c:a 50 större tävlingar (inklusive SM-tävlingar, DN Galor och Folksam Grand Prix-galor) och har varit medieansvarig på Svensk Friidrott.

Johan är sedan 2011 oppositionsråd och gruppledare för Folkpartiet Liberalerna i Sundbyberg, ordförande i 08fri./Stockholms Friidrottsförbund samt har ett antal andra förtroendeuppdrag.

Mats Åkerlind, Gävle
är ledamot i förbundsstyrelsen sedan 2004. Mats är ordförande i Svensk Friidrotts Tävlingskommitté (TÄK) och har arbetat både på förenings- och distriktsnivå inom friidrotten i Gästrikland.

Mats som har en mångårig tränarerfarenhet och är en av Sveriges mest kunniga i regelfrågor och andra friidrottsfrågor.

 

FÖRSLAG TILL VAL AV REVISORER


Revisor (mandatperiod 1 år): Lars Bauman (omval)
Revisor (mandatperiod 1 år): Elisabeth Werneman (nyval)
Revisorssuppleant (mandatperiod 1 år): Ove Vestin (omval)
Revisorssuppleant (mandatperiod 1 år): Erik Gozzi (nyval)

 

VALBEREDNINGENS ARBETE


Som ett led i valberedningsarbetet har vi, förutom att lyssna på olika synpunkter om önskad profil på ordförande och ledamöter gemomfört en webbaserad enkät. Där intresserade haft möjlighet att lämna synpunkter.

Det är många friidrottsvänner som svarat på enkäten vilket valberedningen uppskattar mycket.

En fylligare redogörelse för upplägget av valberedningens arbete samt analys av enkätsvaren kommer att lämnas underförbundsårsmötet.
 

CV-BANK / SEMINARIUM


Information om de föreslagna kandidaterna kommer att distribueras tillsammans med Förbundsmöteshandlingarna i form av en CV-bank.
Under lördagen den 29 mars kommer ett seminarium att organiseras i samband med förbundsårsmötet. Där kommer de som kandiderar göra en kort presentation av sig själva och vilka frågor man vill driva samt svara på frågor från delegaterna.

CV-banken och seminariet är öppna även för personer som inte ingår valberedningens förslag (se ovan) men som vill kandidera vid förbundsmötet.

I slutet av dokumentet finns en kort information om de personer som är valberedningens förslag.

Tveka inte att kontakta valberedningens ordförande Christina Liffner (tel: 070-522 0905) vid eventuella frågor.

 

ÖVRIGT


Till mötesordförande föreslås Christer Pallin (chefsjurist vid RF:s och SISU:s gemensamma kansli) och till mötessekreterare Kerstin Rosén.

Valberedningen har under året bestått av ordföranden Christina Liffner och ledamöterna Berndt Andersson, Krister Clerselius, Cecilia Nilsson och Siv Tjärner.
Berndt Andersson står inte till förfogande för fortsatt uppdrag i valberedningen. Ordföranden och övriga tre ledamöter är beredda att ingå i den nya valberedning som ska väljas. (Självklart är förbundsårsmötet alltid suveränt i valet av ny valberedning.)

  

 

Valberedningens ordförande:

Christina Liffner
Domherrevägen 4
722 23 Västerås

mobil 0705-22 09 05

e-post