Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Valberedningen informerar
 


 

2014
För att valberedningen ska kunna göra bästa möjliga arbete krävs att vi har god kunskap om vad friidrottsrörelsen anser om styrelsens arbete, kompetenser och framtida sammansättning.

Därför har vi planerat in följande punkter i vårt arbete:

 

Enkät


Vi har komponerat en enkät med olika frågeställningar kring styrelsen och dess sammansättning. En enkät vi hoppas att så många som möjligt i deltar i genom att klicka på den gula "Svara"-knappen i högerspalten och sedan besvara frågorna.
 

Nomineringsprocessen


Läs särskild information (se länk i högerspalten)
 

Kandidat-CV


För att förbundsårsmötets ombud m f l skall få bästa möjliga bild av styrelsekandidaternas kompetens och bakgrund arbetar vi för att alla kandidater - såväl valberedningens förslag som ev övriga kandidater - ska presentera ett CV.
 

Seminarium/hearing


Under förbundsårsmöteshelgen planerar vi ett seminarium ("en hearing") med presentation av - och möjlighet att ställa frågor till - de personer som aspirerar på en plats i förbundsstyrelsen.


Christina Liffner

ordförande

Valberedningens ordförande:

Christina Liffner
Domherrevägen 4
722 23 Västerås

mobil 0705-22 09 05

e-post

 

 

Klicka på knappen nedan och

på Valberedningens enkät senast
den 15 januari


 

Avdelningar

Intro

Utlysning

Deltagarförteckning

Årsberättelse

Styrelsens förslag

Motioner & yttranden

Valberedningens förslag

Mötesprotokoll

Valberedningen informerar

Nomineringsprocessen

Inkomna nomineringar