Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Fredag 1 mars 2024

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Nomineringsprocessen 

2015

 

MANDATPERIODER

Mandatperioden för ordföranden är ett (1) år och för ledamöter två (2) år.

De medlemmar av förbundsstyrelsen vars mandatperiod går ut vid 2015 års förbundsmöte är:

Björn Eriksson, Ordförande  
Pia Bosdotter Olsson, Ledamot
Jenny Kallur, ledamot
Jan Kowalski, ledamot
Karin Lundgren, ledamot

Björn Eriksson, Pia Bosdotter Olsson och Karin Lundgren står till förfogande för ytterligare en mandatperiod. Jan Kowalski och Jenny Kallur avböjer omval.

Styrelseledamöterna Gunilla Löthagen-Sjöstrand, Toralf Nilsson, Johan Storåkers och Mats Åkerlind  har ett år kvar på sina respektive mandatperioder.

NOMINERINGAR

Nomineringar kan göras av Svensk Friidrotts distriktsförbund (SDF) och medlemsföreningar.

Valberedningen uppskattar om nomineringen kompletteras med en motivering där man pekar på kandidatens starka sidor och hur hon/han bedöms kunna bidra till styrelsearbetet.   Motiveringen kan ske skriftligt eller genom diskussion med någon eller några av valberedningens ledamöter.  


OBS! Den person som nomineras ska vara tillfrågad och ha accepterat att kandidera.

UPPSLAG

Uppslag är en möjlighet för alla, enskilda medlemmar, föreningar och distrikt att lämna valberedningen förslag på lämpliga namn till förbundsstyrelsen. Personer som föreslås via uppslag behöver inte vara tillfrågade om intresse för uppdraget. Även här ber vi om en motivering och gärna kontaktuppgifter. 

TIDSPLAN

Nomineringar ska skickas till valberedningens ordförande, via e-post eller vanlig post (se kontaktuppgifter i högerspalten).

Nominera snarast och notera att sista dag för nominering enligt stadgarna är 15 januari 2015.
 
Inkomna nomineringar kommer att läggas ut löpande på hemsidan för att vi ska ha en så öppen process som möjligt.
Tveka inte att nominera, lämna uppslag och att kontakta oss i valberedningen för en diskussion (se kontaktuppgifter i högerspalten)! Detta gäller även under de kommande helgerna.
 
Valberedningen kommer att ha ett längre möte i slutet av januari, fram till dess (och även senare) tar vi gärna emot uppslag från distrikt, föreningar och enskilda medlemmar. Men observera att ju tidigare vi får in ett namnförslag desto bättre möjligheter har vi att undersöka, ta kontakt och diskutera föreslagna kandidater.

Christina Liffner
Ordförande Svensk Friidrotts valberedning

Valberedningens ordförande:

Christina Liffner
Domherrevägen 4
722 23 Västerås

mobil 0705-22 09 05

e-post
 

Hela Valberedningens kontaktuppgifter

 

Klicka på knappen nedan och

på Valberedningens enkät senast
den 18 januari


 

Avdelningar

Intro

Utlysning

Program

Föredragningslista

Deltagarförteckning

Röstlängd

Årsberättelse

Styrelsens förslag

Motioner & yttranden

Valberedningens förslag

Valberedningen informerar

Nomineringsprocessen

Inkomna nomineringar

Övrigt