Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Måndag 4 mars 2024

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Inkomna nomineringar 

2015

 
Den 15 januari hade tio distrikt och sju föreningar skickat in nomineringar - förslag på ordförande och/eller ledamöter i förbundsstyrelsen - till valberedningen:
 

NOMINERINGAR FRÅN DISTRIKT


Bohuslän-Dals FIF    
Ordförande Björn Eriksson omval
Ledamöter Karin Lundgren omval
  Pia Bosdotter Olsson omval
  Ulrika Granfors Wellemets nyval
     
Gästriklands FIF    
Ledamot Lena Björk nyval
     
Göteborgs FIF    
Ordförande Björn Eriksson omval
Ledamöter Karin Lundgren omval
  Pia Bosdotter Olsson omval
  Ulrika Granfors Wellemets nyval
     
Jämtland-Härjedalens FIF    
Ordförande Björn Eriksson omval
Ledamot Lena Björk nyval
     
Medelpads FIF    
Ordförande Björn Eriksson omval
Ledamöter Lena Björk nyval
  Ingvar Åström nyval
  Anna Öberg nyval
     
Norrbottens FIF    
Ordförande Björn Eriksson omval
Ledamöter Karin Lundgren omval
  Pia Bosdotter Olsson omval
  Ingvar Åström nyval
     
Värmlands FIF    
Ledamöter Karin Lundgren omval
  Ingvar Åström nyval
     
Västergötlands FIF    
Ordförande Björn Eriksson omval
Ledamöter Karin Lundgren omval
  Pia Bosdotter Olsson omval
     
Västmanlands FIF    
Ordförande Björn Eriksson omval
Ledamöter Karin Lundgren omval
  Pia Bosdotter Olsson omval
  Lena Björk nyval
  Ingvar Åström nyval
     
Ångermanlands FIF    
Ordförande Björn Eriksson omval
Ledamöter Karin Lundgren omval
  Pia Bosdotter Olsson omval
  Ingvar Åström nyval

 

NOMINERINGAR FRÅN FÖRENINGAR


Bokenäs IF    
Ledamöter Karin Lundgren omval
  Ulrika Granfors Wellemets nyval
     
IF Göta    
Ledamöter Karin Lundgren omval
  Ingvar Åström nyval
     
Hammarby IF    
Ledamot Ingvar Åström nyval
  Anna Öberg nyval
     
Håfreströms IF    
Ordförande Björn Eriksson omval
Ledamöter Karin Lundgren omval
  Pia Bosdotter Olsson omval
     
IFK Lidingö    
Ledamöter Ingvar Åström nyval
  Anna Öberg nyval
     
IFK Lund    
Ledamot Bengt Hansson nyval
     
Malmö AI    
Ordförande Björn Eriksson omval
Ledamöter Karin Lundgren omval
  Pia Bosdotter Olsson omval
  Ingvar Åström nyval

 

Anm: Ingvar Åström drog tillbaka sin kandidatur den 1 februari 2015.


Valberedningens ordförande:

Christina Liffner
Domherrevägen 4
722 23 Västerås

mobil 0705-22 09 05

e-post

 

 

Klicka på knappen nedan och

på Valberedningens enkät senast
den 15 januari


 

Avdelningar

Intro

Utlysning

Program

Föredragningslista

Deltagarförteckning

Röstlängd

Årsberättelse

Styrelsens förslag

Motioner & yttranden

Valberedningens förslag

Valberedningen informerar

Nomineringsprocessen

Inkomna nomineringar

Övrigt