Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Lördag 24 februari 2024

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


 

 2015UTLYSNING

Tidpunkt: 28-29 mars 2015

Plats: CFL i Söderhamn

 

Röstberättigade kommer att få kallelse till förbundsårsmötet per post i slutet av januari 2015.


Medlemsföreningar, enskilda medlemmar i dessa samt distriktsförbund har rätt att lämna motioner till förbundsårsmötet.

Motionerna skall skickas till Svensk Friidrott, att. Ellinor Jansson antingen per e-post eller per vanlig post: Svensk Friidrott/Ellinor Jansson, Heliosgatan 3, 120 30 Stockholm.

Motionerna skall vara Svensk Friidrott tillhanda senast den 15 januari 2015.

 

Förslag på styrelseledamöter lämnas till valberedningen, vars ordförande är Christina Liffner (tel 070-522 09 05)