Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Valberedningen informerar
 


 

2015
För att valberedningen ska kunna göra bästa möjliga arbete krävs att vi har god kunskap om vad friidrottsrörelsen anser om styrelsens arbete, kompetenser och framtida sammansättning.
 

Enkät
 

Vi har komponerat en enkät med olika frågeställningar kring styrelsen och dess sammansättning. Vi hoppas att så många som möjligt, såväl män som kvinnor, yngre som äldre, deltar genom att klicka på den gula "Svara"-knappen i högerspalten och sedan besvara frågorna. Vi ser även gärna att friidrottsintresserade från hela landet medverkar i enkäten.
 

Kandidat-CV
 

För att förbundsårsmötets ombud skall få bästa möjliga bild av styrelsekandidaternas kompetens och bakgrund arbetar vi för att alla kandidater - såväl valberedningens förslag som övriga kandidater - ska presentera ett CV. Detta CV skickas till samtliga ombud tillsammans med Förbundsmöteshandlingarna.
 

Seminarium/hearing
 

Under förbundsårsmöteshelgen genomförs ett seminarium ("en hearing") med presentation av - och möjlighet att ställa frågor till - de personer som aspirerar på en plats i förbundsstyrelsen.

Tack för er hjälp!
 


Christina Liffner

ordförande

Valberedningens ordförande:

Christina Liffner
Domherrevägen 4
722 23 Västerås

mobil 0705-22 09 05

e-post


Hela Valberedningens kontaktuppgifter


Klicka på knappen nedan och

på Valberedningens enkät senast
den 18 januari


 

Avdelningar

Intro

Utlysning

Program

Föredragningslista

Deltagarförteckning

Röstlängd

Årsberättelse

Styrelsens förslag

Motioner & yttranden

Valberedningens förslag

Valberedningen informerar

Nomineringsprocessen

Inkomna nomineringar

Övrigt