Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Förbundsårsmötet

En gång årligen möts valda representanter för Svenska Friidrottsförbundets distriktsförbund till förbundsårsmöte.


Mötet har till uppdrag

  • att granska det gångna årets verksamhet och förvaltning
  • att ta ställning till inkomna motioner och framlagda styrelseförslag
  • att lägga fast verksamhetsplanerna för det kommande året
  • att välja förbundsordförande samt ytterligare ledamöter i förbundsstyrelsen


Efter att under en längre period ha legat i slutet av januari, genomförs - p g a att verksamhetsåret lagts om till att sammanfalla med kalenderåret - förbundsårsmötet sedan 2004 i mitten/slutet av mars.

Handlingar för respektive årsmöten hittar du i vänsterspalt.