Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Fredag 1 mars 2024

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Bilda ny förening?


Den svenska idrottsrörelsens kärnkomponent är - och har alltid varit - föreningarna och det gäller naturligtvis också friidrotten.
 
Den som vill tävla i friidrott - på arena eller i långlopp - gör det alltså genom att bli medlem i en förening som har friidrott på sitt program och som är ansluten till Svenska Friidrottsförbundet (SFIF).

 

I dagsläget har SFIF ca tusen medlemsföreningar, men ändå är "nätet" alls inte heltäckande. Därför uppstår också hela tiden behov av och intresse för att bilda nya friidrottsföreningar. Men hur skall man egentligen bära sig åt om man är ett gäng som vill dra igång en ny ungdomsförening eller en långlöparklubb?

Hur processen går till, vad man skall tänka på och övriga råd och anvisningar hittar man på Riksidrottsförbundet RF:s hemsida (se länk i högerspalten!) Där finns också för nedladdning alla nödvändiga blanketter liksom en mall för en lämplig utformning av stadgarna för den nya föreningen ("normalstadgar").

När ansökan och stadgarna godkänts av såväl SFIF som RF och när medlemsavgiften i SFIF betalats registreras den nya föreningen som medlem i Svenska Friidrottsförbundet. Normalt tar hela processen ca tre veckor.

När föreningen anslutits till SFIF kan dess medlemmar delta i friidrottstävlingar och dessutom kan föreningen ges tillstånd ("sanktion") att arrangera friidrottstävlingar. SFIF-medlemskapet innebär också möjlighet att få olika former av lokalt aktivitetsstöd.

SFIF har en obligatorisk kollektiv olycksfallsförsäkring hos Folksam för föreningsmedlemmar t.o.m. 16 års ålder, vilka tävlar på arena eller deltar i tävlingsklass i långlopp. Avgiften är f n 37 kr per person och försäkringsperiod (1 maj - 30 april). Ungdomar upp till 16 år omfattas kostnadsfritt av försäkringen. 

Medlemsavgiften till Svenska Friidrottsförbundet är 1980kr för nya föreningar.
Storleken på medlemsavgiften till SFIF beräknas på föreningens antal röster på SDF årsmötet.
Varje förening har en röst, därutöver får förening tilläggsröst baserat på uppnådda SM-poäng.