Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Tisdag 28 november 2023

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Idrottare med eget aktiebolag

 

Det finns bolag ägda av svenska idrottare som bedriver idrottslig verksamhet helt eller delvis i Sverige och som tar in alla typer av inkomster hänförliga till sin verksamhet i bolaget. Idrottaren har därvid överlåtit rätten till denna verksamhet till sitt bolag.

Det är viktigt att bolaget äger rätten till det som avtalet gäller och att det också är bolaget som är avtalspart. Idrottaren kan alltså inte själv ta emot ersättningen och sedan föra över den till bolaget.

När det gäller reklam-, sponsor- och produktutvecklingsersättning har det sedan länge varit klart att dessa intäkter kunnat tas in i bolaget. Detsamma gäller inkomster från föreläsningar och liknande aktiviteter.

Vad som däremot inte varit klarlagt är om tävlingsidrott är en så personlig verksamhet att prispengar och s k appearance money alltid måste beskattas personligen hos utövaren.

Skatteverket har i en skrivelse den 18 mars 2005 (Dnr. 156509-05/111) lagt fast att också tävlingsvinster och prispengar kan redovisas i bolaget. Verket skriver:

"I och med att idrottslig verksamhet kan bedrivas i bolagsform bör även tävlingsvinster och prispengar samt andra ersättningar som idrottsutövare erhåller för att ställa upp i tävlingar kunna redovisas i bolaget.

Tävlingsvinsterna är en del av den bedrivna verksamheten och även om det är personen och inte bolaget som tävlar hindrar detta inte att inkomsten redovisas i bolaget. En jämförelse kan göras med en artist som uppträder men där ersättningen för uppträdandet redovisas i bolaget.

Det avgörande för att inkomster kan redovisas i bolaget är att det är bolaget som uppträder som avtalspart i ekonomiskt hänseende.

En förutsättning för att idrottsutövare inom individuella sporter ska kunna bedriva sin idrottsverksamhet via bolag är dock att verksamheten som sådan uppfyller kraven för näringsverksamhet."

Mer information kan hämtas på www.skatteverket.se.