Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Fredag 1 december 2023

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Avtal, ersättningar, skatteregler m m

I takt med att elitidrotten blivit alltmer av en hel- eller halvprofessionell sysselsättning har kraven vuxit på idrottsföreningarnas förmåga att för sina elitaktiva hantera avtal och ekonomiska ersättningar juridiskt hållbart och i enlighet med gällande skattelagstiftning.

För att underlätta för alla föreningsledare som inte råkar vara proffs på skatter och juridik i det civila har en arbetsgrupp med expertis från SFIF:s Juridiska råd (Thore Brolin), Riksidrottsförbundet (Jerker Löfgren och Thomas Karlsson) och Elitföreningarna (bl a Gunnar Bergqvist) sammanställt information, råd och anvisningar i dessa frågor.

Syftet är att ge Sveriges friidrottsföreningar kunskap och redskap för att hantera olika typer av ersättningar till aktiva och tränare - liksom samspelet med sponsorer och skattemyndigheter - på ett smidigt och i alla avseenden korrekt sätt.

Materialet omfattar