Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Lördag 2 mars 2024

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Prispengar m m

 

Bakgrund

Den som arrangerar en tävling och därvid betalar ut ersättning till tävlande gör detta för att den tävlande skall utföra en prestation, t ex hoppa höjd. Den ersättning som betalas ut - det kan kallas prispengar, "appearance money" eller annat - är därför en lön till den tävlande. Tävlingsarrangören kan därför vara skyldig att göra skatteavdrag, betala sociala avgifter och lämna kontrolluppgift.

För arrangören är det således enklare, bl a genom minskad administration, om all ersättning tillfaller och betalas ut till idrottarens förening.

En konsekvens som måste beaktas om man som arrangör bestämmer sig för att alla priser tillfaller den tävlandes förening, är att priser och skattepliktiga förmåner till ett värde understigande ett halvt basbelopp per år inte föranleder sociala avgifter. Om den tävlandes förening väljer att betala prispengarna m m till idrottaren och den samlade ersättningen för ett år uppgår till ett halvt basbelopp eller mer, medför detta skyldighet att göra skatteavdrag, betala sociala avgifter och lämna kontrolluppgift.

Förutsättningar för utbetalning till en förening

Den tävlandes förening kan med skattemässig verkan vara mottagare av prispengar som en medlem i föreningen vunnit i tävling om följande förutsättningar är för handen.

1. Den arrangerande föreningen har före tävlingen ensidigt och offentligt kungjort att priser som lätt kan omsättas i pengar (inte traditionella "bucklor" och liknande) och prispengar tillfaller och utbetalas till den tävlandes förening, inte till individerna som med sina resultat vunnit priserna på sin förenings vägnar.

2. Ord och handling skall överensstämma. Således får inga undantag göras för någon idrottare som är skattskyldig i Sverige.

3. Möjligen kan undantag göras för idrottare som representerar utländsk "förening". I andra länder är idrotten organiserad på annat sätt. I praktiken kan det vara svårt att utbetala priser och prispengar till den utländske idrottsutövarens "förening" med den osäkerhet som inte sällan råder om juridisk status m m. Artistskatten är ett annat skäl för samma slutsats.

Om den som vunnit prispengar ges en möjlighet att välja betalningsmot-tagare, anses han/hon ha disponerat över priset, och därmed uppstår skattskyldighet.

 

 Utbetalning till idrottare med eget aktiebolag