Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Måndag 25 september 2023

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


SM-poängen

Svenska Friidrottsförbundets förbundsårsmöten har samtliga 23 distrikt rösträtt.

 

Förutom två grundmandat per distrikt baserar sig deras rösträtt på resp föreningars idrottsliga styrka och aktivitet mätt genom insatserna vid det senaste årets SM-tävlingar utomhus för seniorer, juniorer och ungdomar resp genom omfånget på LOK-stödet.

SM-insatserna värderas enl en poängskala som i princip går ut på att räkna antalet aktiva som tar en "poängplats", dvs en placering bland de 6 bästa i en SM-gren i åldersklassen.

De olika åldersklasserna viktas poängmässigt enl följande:

 

Åldersklass Beteckning Poäng
Senior M/K 1 p
22-årsjunior M22/K22 0.75 p 
19-årsjunior P19/F19 0.5 p 
17-årsungdom P17/F17 0.25 p
16-årsungdom P16/F16 0.25 p
15-årsungdom P15/F15 0.25 p

 

 

 

 

 

 

 

Hela rösträttssystemet finns förstås fastlagt i detalj i Svenska Friidrottsförbundets stadgar

Anm: Fram t o m förbundsårsmötet 2009 hade de främsta föreningarna egen direkt rösträtt på grundval av de totala SM-poäng man samlat in under de två närmast föregående åren.