Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se
Svenska Friidrottsförbundets stadgar definierar och lägger fast Svensk Friidrotts organisation och arbetsformer


Stadgarna fastställs av förbundets högsta beslutande organ, förbundsårsmötet.

Senaste stadgerevisionen gjordes av mötet i mars 2018.

Samma förbundsårsmöte fastställde också normalstadgarna för Svensk Friidrotts distriktsförbund (SDF).

Stadgarna finns att ladda ned i PDF-form via länkarna i högerspalten
.