Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Gunders och Arnes stipendium
 


"Föreningen för Friidrottens Främjande i Sverige" (FFF) instiftade vid sitt årsmöte den 10 maj 2010 "Gunders och Arnes stipendium".Stipendiet är årligt och uppgår till 20.000 kr som skall tillfalla en eller flera förtjänta tränare/ledare inom medel- och långdistanslöpning.


Ansökan

Ansökan - med kandidatens namn och kort motivering till nomineringen - skall göras senast 1 juni aktuellt år per e-post till Friidrottsfrämjandet /att. Björn O. Nilsson.