Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Tisdag 5 mars 2024

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


I samband med Svenska Friidrottsförbundets 100-årsjubileum beslutade förbundsstyrelsen att inrätta en fond för utveckling av svensk ungdomsfriidrott - Friidrottens Ungdomsfond, också innefattande Edvin Wide-stipendiet.

Enligt fondens statuter ska storleken på det belopp som ska delas ut varje år utgöras av den reala värdeökningen på fondens kapital, dock ska minst fem procent av kapitalet årligen utdelas. Cirka en tredjedel av detta belopp ska gå till Edvin Wide stipendiet.

Ändamål

Årligen skall medel ur fonden tilldelas ledare och/eller ungdomsaktiv (upp till 19 år), minst en man och en kvinna, som gjort förtjänstfulla insatser inom ungdomsfriidrotten.

Stipendiet skall användas för mottagarens egen utbildning/utveckling inom friidrotten, t ex i form av en resa till tävling, konferens eller kurs.

Edvin Wide-stipendiet skall årligen utdelas till två lovande löparungdomar - en pojke och en flicka - på medel- och långdistans (upp till och med 19 år).

Ansökningsförfarande

Föreningar och SDF uppmanas att till fondstyrelsen, senast den 15 december lämna förslag på kandidater. Se "Ansök" i högerspalten för adresser!

Fondstyrelsen

Fondstyrelsen, består av ledamöter från SFIF, bereder inkomna ansökningar samt utser senast den 15 februari varje år de personer som skall erhålla medel ur fonden.

Tillkännagivande - Utdelning

Tillkännagivandet av namnen på dem som erhållit stipendierna görs i samband med förbundets årsmöte, då också utdelning av stipendierna sker.

Tidigare mottagare

År Edvin Wide-stipendiet Övriga
     
2020 Emilia Lillemo Carl af Forselles
  Omar Nuur Ella Andersson
    Gabriella Jönsson
    Caisa-Marie Lindfors
    Emil Millán de la Oliva
2019 Ellinor Aurell Carl Bengtström
  Omar Ismail Ragnar Carlsson
    Amanda Hansson
    Tilde Johansson
2018 Gaël De Coninck Maja Nilsson
  Suldan Hassan Vanessa Kamga
    Max Hrelja
    Henrik Larsson
2017 Sara Christiansson Wictor Petersson
  Andreas Kramer  Kaiza Karlén
    Austin Hamilton 
    Bianca Salming
2016 Carolina Johnson Simon Litzell
  William Levay Emil von Barth
    Ellen Ekholm
2015 Hedda Bångman Elise Malmberg
  Kalle Berglund Thobias Nilsson Montler
    Emma Stenlöf
2014 Maria Larsson Fredrick Ekholm
  Andreas Almgren Erik Hagberg
    Fanny Roos
2013 Agnes Sjöström Simon Karlén
  Napoleon Solomon Sofia Linde
    Heidi Schmidt
2012 Sarah Lahti Elias Håkansson
  Johan Rogestedt Sofi Flink
    Khaddi Sagnia
    Melker Svärd Jacobsson
2011 Elin Moraiti Marcus Nilsson
  Jonas Leanderson Emma Tuvesson
    Erik Sundlöf
    Vladimir Petrovic (ledare)
2010 Lovisa Lindh Jonas Leanderson
  Anton Asplund Petter Olson
    Sandra Wagner
2009 Johanna Bohlin Markus Johansson
  Robin Rohlén Frida Linde
2008 Charlotte Sinclair Jonas Almqvist
  Johan Svensson Simon Gustafsson
    Petra Olsen
    Anna Wessman
    Jim Nääs (ledare)
    Thomas Persson (ledare)
2007 Sofia Öberg Karolina Pedersen
  Tor Pöllänen Ebba Jungmark
    Björn Barrefors
    Erika Wiklund
    Roger Richter (ledare)
2006 Lisa Forsberg Joni Jaako
  Alexander Söderberg Emilia Rundqvist
    Per Strandquist
    Elisabeth Östberg (ledare)
2005 Frida Flodström Emma Björkman
  Mohammed Bashir Michel Tornéus
    Jesper Fritz
    Fredrik Johansson
    Dejan Mirkovic (ledare)
2004 Elin Wiik Daniela Lincoln Saavedra
  Mattias Claesson Nicklas Wiberg
    Emma Green
    Frida Claesson
    Anders Åkerman (ledare)
2003 Charlotte Schönbeck Karin Engström
  Joel Bodén Gustaf Hultgren
    John Lindström
    Magnus Lohse
    Linus Thörnblad
    Peter Holgersson (ledare)
    Maj-Lis Wikström (ledare)
2002 Jenny Holmroos Philip Aagaard
  Olle Walleräng Daniel Arnsten
    Niklas Arrhenius
    Thomas Bipella
    Mats Granström
    Jenny Ljunggren
2001 Johanna Nilsson Nadja Casadei
  Erik Emilsson Mikael Jakobsson
    Alhaji Jeng
    Philip Nossmy
    Helene Svahn (ledare)
    Carina Madsen (ledare)
2000 Ida Nilsson Richard Alneroth
  Gustav Svedbrant Mattias Eriksson
    Håkan Jedhammar
    Carolina Klüft
    Maria Rendin
    Ann Axelsson (ledare)
    Angereds IS (klubb)
1999 Jessica Carlberg Anton Andersson
  Henrik Skoog Jon Andersson
    Liza Jörnung
    Susanna Kallur
    Charlotte Karlsson
    Godfrey Ssonko
    Stanislaw Szczyrba (ledare)
1998 Kristin Ahlepil David Frykholm
  Rickard Pell Ulrika Johansson
    Jenny Kallur
    Cecilia Nilsson
    Martin Svensson
    Ulf Friberg (ledare)
1997 Lena Nilsson Jessica Carlberg
  Mustafa Mohamed Rickard Pell
    Michael Öhman
    Kurt Engman (ledare)

Kontaktperson

Gunilla Dahlén

Gunilla Dahlén

a 010-476 53 33
e-post


 

ansok12knappS.jpg

senast den 15 december!


per e-post:

Se kontaktperson ovan!

per vanlig post:

Svenska Friidrottsförbundet
Ungdomsfonden
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Avdelningar

Intro

Ungdomsfond/Wide

Gunders & Arnes stipendium

Bo Ekelund-stipendiet

Nils-Erik Emilsson-stipendiet