Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Lördag 9 december 2023

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Styrelsemöten 2003

Mötesplan

24 januari: Norrtälje
26 januari: Norrtälje konstituerande möte
10 februari: Stockholm
9 april: Stockholm
13-14 juni: Stockholm
1 augusti: Norrtälje SM
30 september: Stockholm
21-22 november: Stockholm


9 april 2003 i Solna

Styrelsen hade ett heldagsmöte och beslöt bland annat följande:
* Ansvarsfördelningen inom styrelsen

Område   Huvudansvarig / Biansvarig
Bredd/ motion: Christina Liffner
Tävling/regler: Madeleine Melander/ Erik Hafström
Ungdom/sociala: Lena Moen/ Gunnel Andersson
Marknad: Krister Clerselius / Yngve Andersson och Christina Liffner
Föra SFIF:s talan nationellt och intern: Bengt Westerberg/ Christina Liffner
VP/ekonomi: Bengt Westerberg / Christina Liffner
Verksamhetsutveckling: Curt Högberg/ Erik Hafström
Inform./kommunikation: Yngve Andersson/ Curt Högberg

* Styrelsen önskar kunna ha en mera kontinuerlig kontakt med distrikten.
Följande fördelning antogs för kontakt med SDF
Bengt Westerberg Gästrikland, Stockholm
Christina Liffner Gotland, Norrbotten, Västmanland
Gunnel Andersson Hälsingland, Västergötland
Yngve Andersson Jämtland/Härjedalen, Södermanland, Östergötland,
Krister Clerselius Halland, Västerbotten
Erik Hafström Skåne, Uppland, Värmland
Curt Högberg Dalarna, Göteborg, Närke
Madeleine Melander Blekinge, Småland
Lena Moen Bohuslän-Dal, Medelpad, Ångermanland

· Marknadsgruppen lämnade rapport om sitt arbete. Gruppen består numera av Krister Ckerselius, ordf, Yngve Andersson, Christina Liffner, Anders Faager, GS, Jan Ahlström, Gunnar Bergquist, Stefan Olsson och Daniel Wessfeldt.

· Överledare till sommarens landskamper och mästerskaps utsågs.

· Till styrelsens representanter vid SM-tävlingar utomhus utsågs
3-4 maj SM, JSM, USM i terräng Uddevalla, Gunnel Andersson
8-9 juni SM, JSM, USM i stafett Stockholm, Yngve Andersson
14 juni SM i maraton Stockholm, Erik Hafström
10 juli Lag SM Västerås, vakant
1-3 aug SM Norrtälje, Bengt Westerberg
15-17 augJSM Vellinge, Madeleine Melander
15-17 augUSM Malmö, Krister Clerselius
23 aug Lag-USM Huddinge, vakant
29-31 aug SM,JSM,USM i mångk Gävle, Gunnel Andersson

· En begäran från GGC om att få ha manliga s k harar vid kvinnliga lopp avslogs med hänvisning till rådande regler
· IF Göta Karstad har ansökt om att tillsammans med SIF få arrangera 2004 års förbundsmöte. Styrelsen uppdrog åt kansliet att bereda ärendet till nästa möte den 13-14 juni.

26 januari i Norrtälje

Kosntituerande möte där de två nya ledamöterna Gunnel Andersson och Yngve Andersson hälsades välkomna samt Christina Liffner utsågs till förbundsstyrelsens vice ordförande.

24 januari 2003 i Norrtälje

Styrelsen gick igenom kommande förbundsmöte. Därutöver diskuterades SFIF:s informationsverksamhet, annonsering av GS-tjänsten samt uppdrogs åt kansliet att se över möjligheten att genomföra en juniortränarutbildning 2003 trots att det inte är budgeterat. Brev och önskeål om detta har inkommit från KFUM Örebro friidrott.

* Styrelsen utsåg sina representanter vid ISM 2003:
 22-23 februari IJSM Västerås FK Christina Liffner
1-2 mars ISM Stockholms FIF Bengt Westerberg
15-16 mars IUSM Heleneholms IF Madeleine Melander

· Överledare vid IEM i Birmingham blir Krister Clerselius
· Styrelsen antar en plan för förbundets internationella agerande
 2003-01-08
· Till ny medlem i veterankommittén efter Lena Skymne utses Gudrun Klinger
· Styrelsen beslutar skriva på en motion från flera Specialidrottsförbund till RF:s stämma i maj ang idrottens fortsatta IT-utveckling
· En arbetsgrupp har tagit fram fyra projektförslag inför EM 2006 i syfte att få fler ledare och fler ungdomar över 13 år att fortsätta med friidrott. Styrelsen beslutar att presentera och diskutera dessa förslag vid ett seminarium på förbundsmötet i januari
· Styrelsen fastställer budgeten för 2002/2003
· Tomas Riste, ordförande i arbetsgruppen för översyn av sanktionsavgifter, föredrar gruppens rapport och diskuterar med styrelsen
· Styrelsen ägnar lång tid till att gå igenom och diskutera olika ärenden inför förbundsmötet i Norrtälje i januari: bokslut, årsberättelsen, motioner, styrelseförslag, förslag till verksamhetsinriktning 2004-2006, organisationsutredningen, stipendier, program och seminarier
· Styrelsen diskuterar rekryteringsprocessen av ny GS och beslutar utse Kerstin Rosén till t f GS f o m 1 april, då Ingemar Nyman slutar.
· SM-tävlingar och arrangörer 2004 utses:
SM IF Göta Karlstad
ISM Göteborgs FIF, Göteborg
IJSM IK Finish, Malmö
IUSM Bollnäs FI, Bollnäs
ISM-IJSM-IUSM mångkamp KA2 IF, Karlskrona
SM maraton Hässelby SK & Spårvägens FK, Stockholm Marathon
SM-JSM-USM stafett Stockholms FIF, Stockholms Stadion
JSM Kvarnsvedens GoIF; Borlänge
USM Falu IK, Falun
SM-JSM-USM-VSM-terräng Örebro AIK & IF Spartacus, Örebro
Lag-USM Västerås FK, Västerås
SM mångkamp Wärnamo SK, Värnamo
JSM-USM mångkamp Nyköpings BIS, Nyköping

 

 

 

18-19 oktober i Stockholm

· Ekonomisk rapport och prognos
 Styrelsen går igenom dessa för verksamhetsåret som slutade den sista  september 2002. Prognosen pekar på ett något bättre resultat än  budgeterat.
· Marknadsarbetet
 CL rapporterar från arbetet med Medaljklubben, BW och GS om pågående  förhandlingar med bla TV.
 Beslut tas i oktober angående Proffice Nordic Challenge 2003. 
· Budget och verksamhetsplan 2004
 Styrelsen diskuterar ingående verksamhetsplan och prioriteringar samt de  ekonomiska konsekvenserna av att byta till kalenderår och därmed i ett  övergångsskede ha en 15-månaders budget 2002/03.
· Tidningen friidrott
 Intresset från våra egna föreningar att prenumerera på tidningen Friidrott  har under 2002 visat sig vara för litet. Därmed faller en av de viktiga  ekonomiska förutsättningarna för att fortsätta utgivningen. Styrelsen  beslutar med beklagande att tidningen läggs ner f o m 2003. Diskussion  pågår om ett begränsat utrymme i Runners World för förbundets  annonser och ev  förbundsaktuellt.
· Förberedelser förbundsmötet 24-26 januari 2003 i Norrtälje
 Styrelsen går igenom olika handlingar som ska tas fram inför  förbundsmötet samt förslag till hur dagarna ska disponeras.  Verksamhetsinriktningen för 2004 och framåt diskuteras ingående.  Själva  årsmötet äger rum lördag em och söndag. Fredag fm och em samt  lördag  fm ägnas åt olika seminarier. Tid för egna möten sker bäst fredag  fm.
· TÄK
  Styrelsen utser Jan Ahlström, Stockholms FIF, till ledamot i TÄK.
· Rapporter
- Finnkampen 2003 äger rum i Helsingfors den 5-6 september.
- GS rapporterar från den nordiska konferensen. SFIF:s förslag ang   åldersklasserna vid nordiska juniormästerskap och finnkampen fick ett   motförslag. Beslut tas i anslutning till kalenderkonferensen 26-27 oktober.   Styrelsen diskuterar kandidaturer till EAA:s och IAAF:s styrelser och   kommittéer.
- LM rapporterar från möte med RF:s referensgrupp angående 3R som är   en metod att arbeta med jämställdhet. Bandy-, innebandy- och   volleybollförbundet deltar aktivt i ett första projekt.

 

25 augusti i Helsingfors

* Styrelsen beslutar att fortsätta förhandlingarna med Rånäs 4H och Norrtälje om att lägga förbundsmötet 2003 i Norrtälje den 24-26 januari.
* Styrelsen diskuterade ingående den föreslagna verksamhetsplanen kopplat till det fortsatta budgetarbetet.
* Till representanter vid nordiska konferensen i Köpenhamn den 11-12 okt utsågs Madeleine Melander, tävlingsansvarige Anders Olsson samt GS Ingemar Nyman.
* Till representanter vid EAA/IAAF:s kalenderkonferens i Florens utsågs Anders Prytz, tävlingsansvarige Anders Olsson samt GS Ingemar Nyman.
* CL informerade om arbetet på bredd- och motionsområdet och att Gunilla Dahlén anställts på projektbasis under 2003.
* KC rapporterade om utredningsarbetet kring sanktionsavgifternas vara eller icke vara. Gruppen skall inkomma med ett förslag till styrelsen senast 15/9.
* EW rapporterade om ett nytt samarbete med KTH i form av ett examensarbete. Inriktntningen är att förbättra servicen för publiken och effektiviteten hos funktionärerna på våra arenor. Arbetet skall göras under hösten och testas under 2003 på någon/några av våra större tävlingar.
* Rapport om tankegångarna kring att förlägga Finnkampen 2003 i Helsingfors på grund av problematiken med att hitta passande datum för arrangemanget i Göteborg.

16 juli i Stockholm

* Nils-Egil Rosenberg berättar om projektet "Coaching Athen 2004".
* Styrelsen diskuterade föreslagna prioriteringar och verksamheter i det förslag till verksamhetsplan som kansliet lagt fram.
* CH rapporterade från RF-seminarier om "EU och idrotten".
* GS rapporterar om diskussionerna kring att arrangera Europacupen 2003 i Stockholm. Dock bestämdes i sista minuten att någon ansökan inte skulle sändas in, bl a beroende på att den korta handläggningstiden inte möjliggjort klartecken från aktuella arangörer.
* GS rapporterar om det exponeringsavtal som knutits med Eniro för den innevarande sommaren.
* Styrelsen uppdrar åt TÄK att behandla de inkomna skrivelser ang. "manliga harar", Stafett-SM samt Terräng-SM.

30 maj i Solna

* Styrelsen ägnade en stor del av sammanträdet till en första diskussion    om verksamhetsplanen för 2002/2003. En rambudget ska tas fram till      nästa möte då även verksamhetsplanen antas.
* Finnkampen 2005 förläggs till Göteborg
* SM 2003 i Norrtälje genomförs den 1-3 augusti
* Finnkampen 2003 i Göteborg blir den 16-17 augusti
* Till ledamöter i tävlingskommittén (TÄK) utsågs: Anders Prytz   (ordförande), Madeleine Melander, Bengt Holmberg, Gunnar Holm och
  Per Croona.
* Från bredd- och motion rapporterades att Joggingkalendern rönt stor      uppskattning ute i landet och att upplagan i princip nu var slut.

12-13 april i Karlstad

* Styrelsen utsåg överledare till sommarens landskamper och mästerskap samt styrelsens representanter vid sommarens SM-tävlingar. Dessa är:
- SM i maraton 8 juni i Stockholm Erik Hafsrtöm
- SM-JSM-USM stafett 15-16 juni i Vellinge Krister Clerselius
- Lag-SM 4 juli i Växjö Madeleine Melander
- USM 2-4 augusti i Huddinge Anders Prytz
- Stora SM 16-18 augusti i Gävle Bengt Westerberg
- Lag-USM 1 september i Karlstad Lena Moen
- JSM-USM i mångkamp 6-8 september Krister Clerselius
- SM i halvmaraton 8 september i Stockholm Erik Hafström

* Styrelsen diskuterade och uppdrog sedan åt Madeleine Melander, Lena Moen och Kerstin Rosén att arbeta vidare och återkomma med förslag till "hur dra nytta av EM 2006" med fokus på bl a att rekrytera och inspirera (nya) ledare

* Styrelsen diskuterade och antog ett förslag till tidsprogram vid stora SM i Gävle i sommar. Syftet är att ge våra allra främsta stjärnor möjlighet att trots kolliderande internationella Grand Prix-tävlingar så långt möjligt kunna delta i SM.
Styrelsen avvisade ett förslag från elitklubbarna att generellt låta våra internationellt bästa friidrottare vara direktkvalificerade till SM-final.

* Tävlingsgruppen fick i uppdrag att återkomma med förslag till tävlingsdatum för SM 2003 efter att ha inhämtat ytterligare information om det preliminära internationella programmet 2003.

* På fredagskvällen åkte styrelsen till Dömle, tre mil norr om Karlstad, för att äta middag tillsammans med elitaktiva och tränare. Förbundskapten Ulf Karlsson hade samlat drygt 50 aktiva och 15 ledare ur den permanenta coachgrupp som numera utgör stommen vid mästerskap för att arbeta med teambildning.

Solna 21 februari.

* Styrelseledamöternas ansvarfördelning beslutades enligt följande:

 

Område Huvudansvarig Biansvarig
Landslag Erik Wiger Krister Clerselius
Bredd/Motion Christina Liffner Lena Moen
Utbildning/Utveckling Curt Högberg Erik Hafström
Tävling/Regler Anders Prytz Madeleine Melander
Ungdom Madeleine Melander Erik Wiger
Sponsorer Christina Liffner Krister Clerselius
SFIF Officiellt Bengt Westerberg  
Verksamhetsplan/Ekonomi Bengt Westerberg Christina Liffner
Fältkontakt Erik Hafström Curt Högberg
Sociala frågor Lena Moen Erik Wiger
Information Anders Prytz Krister Clerselius

* Christina Liffner valdes till Vice Ordförande.

* Finnkampen beslutades att förläggas till Göteborg 2003 och 2005.

* Angående det fortsatta arbetet kring organisationsutredningen fick Curt Högberg och Erik Hafström i uppdrag att inkomma med tydlig målbeskrivning, fokuserade områden och budget till nästa styrelsemöte. Avgörande för det fortsatta arbetet är de bidrag i form av extra medlemsavgifter som förhoppningsvis inkommer från föreningar och SDF.

* Direktiv till en utredningskommitté om sanktionsavgifter fastställdes. Rapport skall lämnas senast den 31/8.

* Förankringsgruppen får styrelsens uppdrag att utreda frågan om reklam på tävlingsdräkter enl. Mölndals AIK:s motion till förbundsmötet.

* Rapport: En ny skriflig utgåva av SFIF:s stadgar utkommer under april.

* Rapport: Centrum För Bredd & Motion, som hör till RF:s nya breddidrottsenhet. SFIF finns representerade i arbetsgruppen,
i personifierad form av Christina.

Gävle 27 januari 2002

konstituerande möte

* Styrelsens mötesplan 2002 lades fast.

* Erik Wiger utsågs till ordförande i styrelsen för Viljo Nousiainens fond.

Gävle 25 januari 2002

* En del av mötet ägnades åt det stundande förbundsmötet.

* Förbundet önskar göra en extra långsiktlig idrottslig satsning inför EM 2006. Styrelsen diskuterade strategi och koncept för att kunna skapa de ekonomiska förutsättningarna för detta.

* IFK Helsingborg tilldelades Stora SM 2005.

* Finnkampen 2003, Göteborg eller Stockholm? Frågan diskuterades och bordlades då kompletterande beslutsunderlag krävdes.

/rapportör Kerstin Rosén Ljusenius

Solna 10 december

* En större del av mötet handlade om förberedelser inför förbundsmötet i januari.
Nio motioner hade kommit in och behandlades. Styrelsens förslag till förbundsmötet är fyra:
1. Nytt kungörelseorgan, komplettera med SFIF:s hemsida
2. nytt räkenskapsår, ändring till kalenderår f o m 2004
3. representation Förbundsmötet, ändring p g a de nya åldersklasserna
4. Lag-USM, justering åldersgruppsindelning Lag-USM 15-17 år

Idrottsminister Ulrika Messing inleder helgen med ett anförande fredag em, varefter en seminarier följer.

* Avtalet för och organisationen inför EM 2006 gicks igenom
* Styrelserepresentation vid ISM-tävlingar 2002 fastställdes liksom överledare till IEM i Wien, vilket blir Bengt Westerberg.
* En ny struktur för SFIF:s marknadskommunikation diskuterades och sponsorplanen 2002
fastställdes.
* Arrangörer för SM-tävlingar 2003 utsågs:
* Plan för internationellt agerande 2002 fastställdes
* Styrelsen diskuterade hur ta vara på utnämningen till Årets Förbund. Beslut tas på nästa möte.
* Proffice Nordic Challenge tar ett viloår 2002 men planeras återkomma 2003

/rapportör Kerstin Rosén Ljusenius

Sollentuna, 26-27 oktober

-Ekonomi och sponsorarbetet är stående punkter på dagordningen och ägnades även detta möte ordentligt med tid för genomgång och strategiska diskussioner.
-Förbundsmötet i Gävle 25-27 januari kommer till sitt upplägg att likna fjolårets. Seminarier fredag, under sen eftermiddag, och lördag eftermiddag. EM 2006 ägnas uppmärksamhet liksom den översyn som pågår inför en eventuell organisationsutredning: "Hur ska svensk friidrott byggas?". Lördag förmiddag blir fri för egna möten.
-Stora SM 2004 tilldelades IF Göta i Karlstad. Arrangör för 2005 utses vid nästa möte.
-Utveckling av Stafett-SM, eventuella elitgränser vid stora SM och ökad uppmärksamhet av Mästerskapsstandaret diskuterades och beslut togs om fortsatt handläggning.
-Styrelsen antog en policy om uppvaktande av 100-årsjubilerande föreningar.
-Rapport från nordiska konferensen i Moskva: Nordiska U-23 Landskampen ställs in 2002. Ungdomsåldersklasserna blir oförändrade i nordiska utbyten 2002. Nytt förslag ska tas fram till 2003.
-Proffice Nordic Challenge 2002 är inne i slutförhandlingar. Oslo/Drammen 6 juni, Stockholm 10 juni och Åbo 16 juni är arbetsdatum.
-Nästa styrelsemöte blir den 10 december.

/Rapportör Kerstin Rosén-Ljusenius

Solna, 25 september

- styrelsen gick igenom ekonomisk rapport och prognos för verksamhetsåret som avslutas sista september. Slutresultatet pekar på ett nollresultat vilket styrelsen ser som ett misslyckande under ett Finnkampsår. Samtidigt gläds vi åt de stora idrottsliga framgångarna under året och en idrottsligt och ekonomiskt lyckad Finnkamp.
- GS rapporterade om pågående kontakter med sponsorer
- styrelsen beslutade att teckna ett nytt avtal med Springtime Publishing AB (SPAB) om utgivning av tidningen Friidrott. År 2002 kommer tidningen ut med tio nummer, med minst 24 sidor, och levereras inplastad tillsammans med Runner's World.
SFIF ansvarar för ledaren, förbundsnytt och ytterligare några sidor. SFIF:s medlemsföreningar erbjuds att prenumerera på Friidrott + Runner's World för en sammanlagd kostnad av 200 kr per år.
Med detta beslut väljer styrelsen att koncentrera sina ekonomiska resurser på fortsatt utveckling av hemsidan.
- Styrelsen beslutade föreslå förbundsmötet att övergå till kalenderår från och med 1 januari 2004.
Verksamhetsåret 2002-2003 förlängs med tre månader.
- Erik Hafström rapporterade om förstudien av en eventuell organisationsutredning. Curt Högberg är projektledare under hösten. Förstudien ska utmynna i ett diskussionsunderlag till förbundsmötet 2002.
- Styrelsen diskuterade sina kommande besök i FC-regionerna under hösten. Organisationsstudien och förbundets ekonomi blir de två huvudämnena men även andra frågor finns utrymme för.
- Stafett-SM och en utveckling av denna tävling diskuterades. Erik Hafström, Anders Olsson och Ulf Karlsson fick i uppdrag att återkomma med förslag.
- Delegaterna till det nordiska mötet i oktober i Moskva fick mandat att söka överenskommelse med övriga nordiska länder om n ya åldersklasser vid nordiska junior- och ungdomstävlingar helst redan till 2002, annars 2003.
- IAAF:s beslut beträffande bland annat nya redskap, kula 5 och 6 kilo för P19, bekräftades. Det uppdrogs åt kansliet att snarast gå ut med information till alla föreningar.
- Styrelsen beslöt att ta fram en ny motions- och långloppskalender för år 2002. Den ska vara klar i mitten av februari.

Växjö, 24 augusti

Ett antal möten och konferenser pågick under SM-tävlingarna och under kommande Finnkampen vilka styrelsen gick igenom och fördelade sin medverkan vid.

Styrelsen beslutade att

- till EAA/IAAF kalenderkonferens och till nordiska konferensen och till EAA:s kongress skicka Christina Liffner, Sigyn Ekwall, Ingemar Nyman och Bengt Holmberg. Samtliga äger rum under tiden 17-21 oktober i Moskva.
Den nordiska ungdoms- och juniorlandskampen sammanfaller nästa år med EM i München, vilket delegationen ska ta upp liksom ett förslag till åldersklasser vid nästa års ungdoms- och juniorklasser, då vi i dag har olika indelning i de nordiska länderna.
- Styrelsen möte i oktober flyttades till den 26-27/10 då det tidigare datumet sammanföll med konferenserna i Moskva
- En skiss till kommunikationspolicy och kommunikationsstrategi var framtagen och diskuterades. Anders Prytz och Kerstin Rosén Ljusenius fick förtroendet att arbeta vidare med dessa
- Styrelsen diskuterade upplägg och innehåll för höstens distriktsbesök. Varje styrelseledamot kommer att kontakta ett FC i september

Det rapporterades
- om val och regeländringarna vid IAAF:s kongress i Edmonton
- om svenska truppens insatser vid VM med bland annat stort beröm till ledarnas arbete och då alldeles speciellt det medicinska teamet
- från nordiska ungdoms- och juniormästerskapen i Gävle
- att SFIF erbjuder alla föreningar att tjäna pengar genom att sälja konstvykort - "En gåva för livet". Detta är ett Good-Citizienprojekt som drivs av tidningen Ge Järnet.

/Rapportör Kerstin Rosén Ljusenius

Solna, 17 juli

Större delen av mötet upptogs av diskussioner kring förslag till budget och verksamhetsplan för 2001/02. Tonvikten las på intäktssidan,  informations- och uppföljningsverksamheten.
Styrelsen beslutade att:
- Godkänna förslaget till verksamhetsplan för 2001/02. Den kommer att presenteras vid Stora SM.
- Godkänna förslaget till budget för 2001/02.
- Att uppdra åt Anders Prytz och Kerstin Rosén Ljusenius att skissa på en informationsstrategi.
- Att uppdra åt Erik Hafström att lägga fram förslag på en organisationsutredning
- Att uppdra åt generalsekreteraren 
    att förhandla med förläggaren Nils Lodin om Tidningen Friidrotts framtid.
    att ta fram förslag till personalpolicy bland annat innefattande tillsättande av tjänster.    
    att se över SFIF:s engagemang i Blodomloppet.
- Att som uppmuntran och erkänsla erbjuda tränarna till aktiva i såväl senior- som iungdomslandslagen på Finnkampen fritt inträde till båda tävlingsdagarna.
- Att åter besöka distrikten i höst för att belysa och diskutera vissa ärenden.
- Att utse Bengt Westerberg och Erik Wiger till styrelseledamöter i Aktivas Råd. Rådet bjudes till lunchträff under Stora SM.

Det rapporterades att 
    - Proffice Nordic Challenge nått höga tittarsiffror. Namnsponsorn är beredd att diskutera en fortsättning av projektet.
    - Marknadsgruppen grupperat sig i: a) sponsorgrupp, b) operativ marknadsgrupp, c) kreativ grupp

Rapportör: Kerstin Rosén Ljusenius

Solna, 30 maj

- Förbundsstyrelsen beslöt att tilldela Rånäs 4H arrangörsskapet.av Stora SM 2003 på Sportcentrum i Norrtälje. Kvarnsveden och Tureberg var de två andra kandidaterna.
- Samtidigt utlyser SFIF stora SM 2004 och 2005. I enlighet med det beslut som fattades i samband med förbundsmötet 2001 gäller fri ansökan, det vill säga att den geografiska cykeln är upphävd. Ansökan skall senast den 31 juli 2001 sändas till SFIF tävling, Box 11, 171 18 Solna eller mailas till tävlingsansvarige Bengt Holmberg.
- Större delen av tiden lades på diskussioner kring budget och verksamhetsplan för 2001/02, vilka skall klubbas vid nästa sammanträde den 17 juli. I budgeten finns inga medel för en fortsatt utgivning av Tidningen Friidrott.
- Utvecklingsansvarige Rolf Asplund var inbjuden för att presentera bakgrunden till arbetet med det nya ungdomstränarmaterialet och hur innehållet i utbildningen ser ut.
- Styrelsen beslutade formellt att sammansätta en marknadskommitté under ledning av styrelseledamoten Christina Liffner, vilka skall arbeta med idéer och uppslag kring allt som har att göra med att skapa intäkter till svensk friidrott, sponsorer, kampanjer och andra aktiviteter.
- Styrelsen informerades om nya samarbetsprojekt inom ramen för verksamhetsåret "Sätt Sverige i rörelse".
- Förstudien gällande en eventuell organisationsutredning presenterades och arbetsgruppen, under ledning av styrelseledamoten Erik Hafström, fick i uppdrag att arbeta vidare i frågan.
- Ett urval av motionerna till IAAF-kongressen i Edmonton redogjordes.
- En arbetsgrupp har börjat se över vilka EU-projekt som kan gagna friidrottsrörelsen.

Rapportör: Niclas Blyh

Helsingfors, 2 september

Ny landslagsorganisation
Den tillkommande förbundskaptenen Ulf Karlsson presenterade den nya landslagsorganisationen. Ett fokus och större ansvar kommer att ligga på grenledarna som får ett större mandat att ta ut och ansvara för en mindre grupp aktiva och deras personliga tränare. Han betonade även vikten av samarbete med elitaktiva och sponsorer där han kan delta aktivt. Ulf Karlsson poängterade även friidrottsgymnasiernas betydelse för svensk friidrott.

Ericsson partner i datatrategin
Erik Wiger redovisade det arbete som påbörjats på Umeå Universitet. Ny samarbetspartner är Ericsson vars främsta uppgift blir serveruppbyggnaden.

Kansliet flyttar inte till Bosön
SFIF kommer inte att underteckna intentionsavtal med Riksidrottsförbundet om att flytta förbundskansliet till Ruiksidrottens Hus på Lidingö.

Rapportör: Ingemar Nyman

Stockholm, 1 augusti

Ny utvecklingschef
Generalsekreteraren fick i uppdrag att anställa Kerstin Rosén som utvecklingschef.

Inga undantag från SM-start
Styrelsen beslutade att avslå förslaget om att låta svenska deltagare vid Golden League i Montecarlo få avstå från kvaltävlingarna på Stora SM med hänvisning att programmet har reviderats för att kunna tillmötesgå Golden League-deltagarna samt att undantagen inte kan tillämpas på alla grenar. Kvaltävlingar är att betrakta som en nödvändig del av ett mästerskap.

Utvärdering av svensk friidrott
Åke Edfelt har sammanställt en utvärdering baserad på en intevjuundersökning som genomförts med olika represententer för svensk friidrottselit. Styrelsen beslöt att anordna en regional försökskonferens/informationsträff (hösten -00) för diskussioner och redovisning av vad som framkommit från rapporten och den utvärderingshelg som hållits på Bosön. Vid positivt utfall anordnas regionala träffar/konferenser.

Rapportör: Lorenzo Nesi

Solna, 15 juni

Budgeten antagen
Styrelsen godkände det framkastade budgetförslaget som innebär en offensiv satsning på en ny kansliorganisation, en uttalad satsning på landslaget och fokus på ungdomsverksamheten. I framtiden ska inriktningsmål sättas upp för att ge ramar för kansliets arbete.

Kansliet ombildas - Ulf Karlsson leder landslaget
Kansliet får en ny organisation med tre underavdelningar: administration, landslag och utveckling. Ulf Karlsson anställs som förbundskapten på heltid och leder landslagsavdelningen, en tjänst som utvecklingschef inrättas till vilken rekrytering har inletts,
Generalsekreteraren har det övergripande ansvaret och leder administrationen.

Stora SM 2002 till Gävle
Piteå drog tillbaka sin kandidatur därmed utsågs Gävle till arrangör av Stora SM 2002.

Motionsguide till Folkhälsoåret
Christina Liffner fick i uppdrag att insamla idéer på hur friidrotten kan medverka i det Folkhälsoår som 2001 proklamerats till. Ett förslag är att sammanställa en guide över alla de motionslopp som sanktioneras med en större upplaga än tävlingskalendern.

Riksidrottens Hus på Bosön
2003 ska Riksidrottens Hus etableras på Bosön. Riksidrottsförbundet har frågat alla specialförbund om de vill flytta sina lokaler dit. Generalsekreteraren fick i uppdrag att utreda frågan till nästa styrelsemöte, 2-3 september.

Tummen upp för höghöjdshus
Styrelsen rev upp den gamla policyn om höghöjdshus och beslöt att ställa sig positiv till utnyttjande av dessa då det inte framkommit att det skulle finnas medicinska skäl som talar emot träningsvistelse i dem. Det är dock upp till den enskilde aktive att bestämma om han/hon vill delta i projekt i höghöjdshus.

Kvalitetssäkra tävlingssanktionen
Generalsekreteraren fick i uppdrag att utarbeta förslag till hur tävlingssanktionen ska kunna kvalitetssäkras. Den föranledda  anledningen var det undermåliga arrangemanget av Sunningeloppet där fotbollsföreningen Oddevolds IK sökte medlemskap i SFIF i sista stund för att erhålla sanktion.

Rapportör: Lorenzo Nesi

Stockholm, 9 april

Ungdomsansvarig inrättas
Kansliet behåller sin grundorgansiation, med en GS-stab och en idrottsavdelning. Den avgående idrottschefen Toralf Nilsson kommer att ersättas den 1 oktober. Det innebär att posten blir vakant från och med 1 maj. En ny tjänst som ungdomsansvarig inrättas den 1 oktober och finansieras med öronmärkta sponsormedel.

Viljos fond blir femårig
Fonden kommer att ge utdelning under fem år med början 2001. Den kommer att årligen premiera en lovande hoppare, man eller kvinna, under 23 år, grundat på prestation.

Inomhuslandskampen 2001 till Umeå
IFK Umeå och Västerbottens Friidrottsförbund får arrangera Inomhuslandskampen 2001 mot Finland och Baltikum, i Noliahallen. Umeå vann voteringen över Bollnäs med fem röster mot tre. Även Västerås hade kandiderat.

Inget extra bidrag till Tränarforum
Friidrottens Tränarförening, FT, får inte de ansökta 50.000 kronorna för utgivningsstöd av medlemstidningen Tränarforum. I det nuvarande ekonomiska läget ansåg styrelsen att grundbidraget till föreningen på 20.000 kronor inte kan utökas. FT bereds i stället kostnadsfritt plats på www.friidrott.se.

Långloppskalender till Folkhälsoåret 2001
Regeringen har utlyst 2001 till ett fysiskt aktivitetsår. Styrelsen utsåg Christina Liffner till dess representant för hälsofrågor. Generalsekreteraren fick i uppdrag att framställa en separat långloppsguide i massupplaga för att ge marknadsföringen av motionslopp en större uppbackning.

Erik Wiger ansvarig för integrationsfrågor
Erik Wiger efterträder Pär-Göran Björkman som ansvarig för integrationsfrågor.

Rapportör: Lorenzo Nesi

Solna, 7 mars

Uppföljning av årsmötet
SFIF kommer under hösten att gå ut med ett diskussionsunderlag angående ett antal av de frågor som diskuterades på årsmötet. En grupp bestående av Anders Olsson, Ann-Louise Skoglund och Bengt Westerberg kommer att inför styrelsens möte den 1 augusti presentera ett förslag till underlag och lämpliga former för samråd med distrikt och föreningar. Syftet är att skapa en bättre förankring av de förslag som förbundsstyrelsen kommer att lämna till årsmötet i januari 2001. Vidare tillsattes en arbetsgrupp bestående av Lars Sandström (ordförande), Jan Engström, Martin Eriksson, Marianne Hellgren (sekreterare) med uppgift att inför styrelsens möte den 15 juni lämna ett förslag till riktlinjer för att kunna fullfölja förbundsmötets beslut ang Out-of-Competition tester. En annan arbetsgrupp bestående av Sigyn Ekwall (ordf), Peter Lundqvist, Bengt Holmberg (sekr), A Lennart Julin samt Mats Åkerlind får till uppgift att inför förbundsstyrelsens möte den 22 november ta fram ett förslag till grenprogram för de nya åldersklasserna vid de nationella mästerskapen

Utvärdering av landslags- och utvecklingsverksamheten
SFIF har under januari och februari låtit genomföra en kvalitativ utvärdering av landslags- och utvecklingsverksamheten under ledning av professor emeritus Åke Edfeldt. Utvärderingen har genomförts i form av djupintervjuer av ett strategiskt urval av 24 personer (8 aktiva + 8 ledare + 8 tränare). Vid styrelsemötet lämnades en första muntlig rapport från utvärderingen. I samband med konferensen "Vad händer efter Sydney?" Som genomförs på Bosön den 10 – 12 mars kommer det en än mer utförlig rapportering från utvärderingen.

Ny organisation av arbetet med tävlingsfrågorna
I och med förbundsmötet upplöstes den tidigare tävlingskommittén. Framöver kommer arbetet med tävlingsfrågor att delas upp på två nivåer. Styrelsen tillsatte en grupp som ska jobba med tävlingar ur ett mer strategiskt perspektiv, dvs hur ska vårt tävlingsprogram se ut, vilka former ska vi ha etc. I denna grupp ingår Göran Kihl, Christina Liffner (ordförande), Karin Lundgren, Anders Olsson och Stefan Olsson. Det mer operativa arbetet kommer i fortsättningen att sortera under kansliet. För samordning av det centrala programmet, beredning av beslutsunderlag för SM- o landskampsarrangörer, sanktionsfrågor mm utsågs en arbetsgrupp bestående av Per Crona, Sigyn Ekwall, Gunnar Holm och Bengt Holmberg.

Övrigt
Styrelsen utsåg överledare till sommarens landskamper och mästerskap samt representanter vid kommande SM-tävlingar.

Rapportör: Toralf Nilsson

Solna, 9 december

Huvuddelen av mötet ägnades åt frågor kring det kommande förbundsmötet på Bosön den 22-23 januari år 2000. Det mest glädjande är att vi kan redovisa ett stort plusresultat i vår hårt ansträngda ekonomi. Årets vinst blir ca 2.2 milj kr. Den största  källan till detta är Finnkampen i Göteborg. Finnkampens ekonomiska resultat uppgår till ca 2.7 milj kr vilket är ca 800 000 kr bättre än när det senast genomfördes i Stockholm 1997.

Övriga intressanta årsmötesfrågor är som tidigare meddelats att förbundsstyrelsen kommer att föreslå årsmöte vartannat år samt ett idéforum åren däremellan. Övriga styrelseförslag är bland andra:
- förfaringssätt för Out-of-Competition-tests (dopingkontroller utanför tävling)
- nytt handlingsprogram för Tjejer inom friidrotten (Jämställdhetsprogrammet)

Dessutom behandlades de sex motioner som inlämnats från våra röstberättigade distrikt och föreningar. Förbundsstyrelsen kommer att föreslå att alla motioner kommer att avslås/anses besvarade.

Sist men inte minst kommer styrelsen föreslå en delvis ny verksamhetsinriktning för nästa verksamhetsår år 2000/2001.

Utöver årsmötesfrågorna ägnades en del tid åt den mer än viktiga frågan hur vi ska få EM 2006 till Göteborg. Ett första steg i den kampanjen är att vi redan lyckats locka hit nästa års stora europeiska kalenderkonferens till Göteborg den 26-29 oktober.  Projektet kommer att ledas av en styrgrupp med representanter från SFIF, Göteborg & Co, Got Event AB samt Göteborgs Friidrottsförbund. Till projektledare utsågs vår nuvarande Idrottschef Toralf Nilsson. På hösten år 2001 utser EAA arrangör. Som ett led i detta arbete antog styrelsen en plan för internationellt agerande det närmaste året.

Rapportör: Anders Faager

Bosön 13 november

  • Finnkampen år 2001 till Göteborg

Efter sommarens succé på Ullevi beslutade styrelsen att även Finnkampen år 2001 ska genomföras på Ullevi. Detta arrangemang finns också med som ett medel i kandidaturen inför Europeiska friidrottsförbundets (EAA) beslut var EM år 2006 ska genomföras. Göteborg är som tidigare meddelats vår kandidatstad för detta EM. Beslut i EM-frågan tas senare på hösten efter Finnkampen i Göteborg år 2001. Detta innebär att Finnkampen kommer att besökas bland andra av en del nyckelpersoner inom EEA, allt för att se bedöma Ullevi och samarbetet som finns med alla inblandade i Göteborg.

 

  • Ny marknadsstrategi för förbundet?

Ett företag har fått i uppdrag att genomföra en objektiv nulägesanalys av vårt sponsorläge inom förbundet. De presenterade spännande förslag till hur vi kan tänkas jobba i framtiden, där inte bara själva exponeringen är det viktiga utan även konceptuella värden som vår idrott besitter, som bör få en mer framträdande roll.

  • Ledamöter till våra tre kommittéer 1999/2000 (nya ledamöter i kursiv stil)

Tävlingskommittén - Hans Fagher, ordförande (tom årsmötet i januari då han aviserat sin avgång ur förbundsstyrelsen), Sigyn Ekwall, utbildningsansvarig, Madeleine Melander, ungdomsansvarig, Gunnar Holm, Staffan Skog, Ivar Söderlind, veteranfrågor samt Bengt Holmberg, sekreterare.

Veterankommittén - Torsten Carlius, ordförande, Elisabeth Ekborg, Karl-Gustav Holmgren, Lena Skymne samt Ivar Söderlind.

Utmärkelsekommittén - Karl-Axel Torege, ordförande Elisabeth Sandström och Carl-Gustav Tollemar.

  • Inför årsmötet 22-23 januari 2000

Utöver styrelseförslagen om ett nytt handlingsprogram för jämställd Friidrott, förbundsmöte vartannat år och friidrottsforum mellanliggande år fördelades de sex motioner som inkommit för att kunna förberedas inför nästa styrelsemöte. Dessutom kommer vi att presentera ett nytt förslag till verksamhetsinriktning för åren 2001/2002.

Rapportör: Anders Faager

Göteborg 29-30 juli

De viktigaste nya besluten vid förbundsstyrelsens möte i samband med EM 22 år i Göteborg:

  • Göteborg svensk kandidatstad inför EM 2006

I konkurrens med Malmö utsågs Göteborg att kandidera för att försöka få Europamästerskapen år 2006 till Ullevi. Huvudanledningarna som övervägde till Göteborgs fördel är främst den redan färdigupprustade arenan, VM-95-succén, Göteborg stads alltid välvilliga inställning till friidrott och redan väl inarbetade samarbetspartners.

  • Göteborg söker kongress- och kalenderkonferensen

Som ett led i kandidaturen inför EM 2006 kommer Göteborg den 17 augusti ansöka om att få arrangera Europeiska friidrottsförbundets kongress och kalenderkonferens hösten år 2000. Vid denna konferens med representanter från främst Europa men även från övriga världen kommer bl a tävlingsprogrammet år 2001 fastställas.

  • Enhörna arrangerar NM i terränglöpning den 7 november

Den välkända långlöparklubben Enhörna IF kommer att arrangera nordiska mästerskapen i terränglöpning i trakten av Södertälje senare i år.

  • Inga nya världsrekord fr o m år 2000?

SFIF kommer ej att agera för Tysklands förslag att införa nya världsrekord fr o m år 2000. Om förslaget oväntat skulle gå igenom tycker SFIF att man slår undan benen på de som nått sina rekord på godkänd väg dvs utan manipulerande.

  • Fastställda statuter för utdelning av stipendier från Viljo Nousiainens Höjdhopparfond!

Förbundsstyrelsen föreslår att det årligen blir en tränare som arbetar i Viljos anda som kommer att få stipendiet ur den nyss avlidne Viljo Nousiainens höjdhopparfond. Statuterna kommer att fastställas under hösten.

  • Förbundsmöte vart annat år istället för varje?

Förbundsstyrelsen kommer att föreslå friidrottssverige att vi genomför förbundsmöte vart annat år samt idé-/planeringsforum åren däremellan.

Rapportör: Anders Faager

Solna, 7 juni

Styrelsen antog budgetförslaget för 1999-2000, som projekterar ett överskott på 0.5Mkr, förutsatt att 3.5Mkr i sponsorintäkter flyter in, med kravet att varje projektstart ska underställas styrelsens medgivande. Generalsekreteraren fick i uppdrag att lägga fram en handlingsplan.
Idrottschefen Toralf Nilsson redogjorde för PULS-projektet (Personlig Utveckling för Svensk Friidrott). Styrgruppen, bestående av Nilsson, generalsekreteraren Ingemar Nyman, styrelseledamoten Ann-Louise Skoglund samt Curt Högberg och Bertil Strutz, har till uppgift att lägga fram förslag för årsmötet 2000. Närmaste konkreta åtgärder är att framställa ett PULS-häfte, i samarbete med SISU, att tillsätta projektgrupper och att kansliet utbildas. Budgeten föreslås ligga på 1Mkr. Styrelsen beslutade att att starta projektet allt efter ekonomin tillåter.
Vidare utsåg styrelsen Nilsson, Nyman, Hans Fagher samt Sigyn Ekwall till SFIF:s representanter vid EAA:s kalenderkonferens (Funchal, 15-16.10). Representanter vid Nordiska Friidrottskonferensen (Helsinki, 1-2.10) blir Nilsson, Nyman, Ekwall, Bengt Westerberg samt Bengt Holmberg.

Rapportör: Lorenzo Nesi

Sammanträdet den 16-18 april

Förbundsstyrelsen sammanträdde i Göteborg, i samband med EEA:s councilmöte.
Huvuddelen av tiden ägnades åt det förändringsarbete som avser ledarutveckling och svensk friidrotts framtid som tidigare påbörjats i samband med två konferenser och som nu tillsammans med en konsult gav nya möjligheter för det fortsatta arbetet.
Budgetramar för nästa verksamhetsår diskuterades och ligger till underlag för direktiv vid nästa möte i början av juni.
Det diskuterades kring ett ökat ungdomsinflytande i svensk friidrott vilket resulterade i att det kommer att tillsättas en projektgrupp bestående av ungdomar för att arrangera ett ungdomsforum under våren år 2000.
Som ni säkert känner till så har SFIF motionerat till RF-stämman om att tillsätta en utredning som ser över inrättandet av en ny paraplyorganisation för svensk idrott. En mycket intressant och spännande diskussion följde som utmynnade i att vi kommer att delge de röstberättigade våra idéer och tankar med för- och nackdelar utan att för den skull ta fram ett färdigt förslag.
RF:s nytillträdde internationella sekreterare Stefan Bergh berättade om RF:s internationella arbete där tydligheten kring både de övergripande uppgifterna och arbetet inom EU bör prioriteras.
För att undvika eventuella missförstånd i framtiden tog styrelsen ett principbeslut avseende vilket födelseår som gäller för tävlande: Den svenska Pass– och skattemyndighetens uppgifter gäller! Det är då även klubbarnas ansvar att klara ut detta för sina medlemmar.
För övrigt gavs en del olika rapporter enligt följande:
Integrationsprojektet kommer att genomföra sin kick-off söndagen den 9 maj med bland annat en hel del kändisar på plats. Förberedelserna inför både EM 22 år och Finnkampen pågår för fullt med stort lokalt engagemang. Drygt 5000 biljetter är sålda per dag till finnkampen vilket är mycket bra så här långt före tävlingens början.

Rapportör: Anders Faager

Sammanträdet den 18 mars

Förbundsstyrelsen sammanträdde den 18:e mars på förbundskansliet i Solna. Av de beslut som togs märks framförallt att man sa ja till Svenska Gångförbundets önskan att söka Världscupen i gång år 2001.
Om Sverige får tävlingen, kommer att avgöras i Göteborg den 28-29 april 2001. Vanligtvis brukar en 45-50 nationer delta i tävlingen som har tre grenar på programmet: 20 och 50 km för herrar samt 20 km för kvinnor. Totalt brukar det komma ca 450 gångare. Start och mål skall ske på Götaplatsen, banan är en 2-kilometersbana mitt i stan.
Ansökan skall vara IAAF tillhanda senast den 1 april i år och i SFIF:s beslut står uttryckligen att Sverige söker arrangemanget under förutsättning att friidrottsförbundet garanteras att det inte kommer att kosta friidrotten något och att Svenska Gångförbundet har det fulla ansvaret för tävlingens genomförande.
Däremot bordlade styrelsen frågan om val av kandidatstad för EM år 2006. Både Malmö och Göteborg har anmält intresse av att vara med i kampen om att få arrangera EM år 2006 och tanken var att styrelsen vid sitt sammanträde skulle välja en av dessa. Frågan bordlades dock.
Ett skäl till bordläggningen var att EAA har aviserat att man skall göra om sitt reglemente för hur ansökningsförfarandet skall gå till, ett reglemente som skall komma fram inom den närmaste tiden. Det fanns, menade styrelsen ingen anledning att ta beslut innan man vet vilka förutsättningar som ges ifrån EAA.
Budget för det kommande budgetåret kommer att tas vid styrelsesammanträdet i juni.
Som delegater till IAAF:s kongress i samband med VM i Sevilla utsågs: Ingemar Nyman, Sigyn Ekwall och Anders Prytz.
Den utredning som skall se över de ekonomiska konsekvenserna av att förlägga förbundets årsmöte på SM-orten var inte klar utan frågan om var förbundsmötet år 2000 skall förläggas bordlades.
Till 1:e vice ordförande i styrelsen utsågs Lars Sandström, till 2:e vice ordförande Sigyn Ekwall. Sekreteraruppdraget knöts till den informatörstjänst som finns i förbundets organisation, fortsättningsvis blir det således Lorenzo Nesi som för protokoll.
Avslutningsvis rapporterades från arbetet med årets Finnkamp. Planeringen/marknadsföringen pågår för fullt med stort lokalt engagemang och i dagsläget har redan 4000 biljetter per dag sålts vilket är mer än det brukar vara i mars.