Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Fredag 1 december 2023

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Trygg Friidrott


Friidrotten ska vara en miljö där alla känner sig trygga.
Tryggheten skapar vi tillsammans genom att prata om hur vi beter oss mot varandra men också genom att säga till om något inte känns rätt.

På den här sidan kan du framförallt läsa om hur 

Rådet för Trygg Friidrott kan stötta arbetet, men vi uppmanar dig också att läsa Friidrottens Värdegrund. Senare i år kommer också friidrottens uppförandekod Friidrottens Spelregler att publiceras. 
 

Rådet för Trygg Friidrott

Rådet för Trygg Friidrott är en neutral instans dit du kan vända dig för att göra anmälningar kring och få råd och stöd i frågor som rör individers trygghet inom friidrotten.

 • Till Rådet för Trygg Friidrott kan alla som kommer i kontakt med friidrotten vända sig för att göra anmälningar om diskriminering, sexuellt utnyttjande, sexuella trakasserier och övergrepp samt andra former av trakasserier och brott, utan risk för negativa konsekvenser.
 • Rådet för Trygg Friidrott ger möjlighet för alla att konfidentiellt höra av sig med misstankar om avvikelser från värdegrund och brott mot Svensk Friidrotts uppförandekod Friidrottens spelregler*.
 • Den person som kontaktar rådet behöver inte kunna bevisa de fel eller missförhållanden som denne rapporterar om, men den behöver kunna uppvisa skäl för sin oro.

Rådet för Trygg Friidrott är till för dig. Dit kan du vända dig med frågor och anmälningar som rör din trygghet. 
 • Göra anmälningar som rör diskriminering, sexuellt utnyttjande, sexuella trakasserier och övergrepp samt andra former av trakasserier och brott som sker/har skett inom Svensk Friidrott eller förbundets medlemsföreningars verksamhet.
 • Göra anmälningar som rör brott mot Svensk Friidrotts Värdegrund och/eller Friidrottens spelregler
 • Göra anmälningar som rör trygghetsrelaterade brott mot Svensk Friidrotts stadgar, tex. uteslutning av medlemsföreningar och medlemmar eller nekade av medlemskap.
 • Uppmärksamma misstankar om jäv, intressekonflikter eller missbruk av makt eller förtroendeställning från person inom en förenings eller förbundets verksamhet.

Kontakta Rådet för Trygg Friidrott
 • Du når Rådet för Trygg Friidrott genom att maila till: trygg@friidrott.se
 • I mailet kan du be om att få bli uppringd
 • Svar kan förväntas inom två arbetsdagar
 • Rådet har tystnadsplikt och agerar med sekretess men har i uppdrag att anmäla misstänkta brott till myndighet.

Rådet för Trygg Friidrott hanterar inte:
 • Fall som rör generella missnöjen: Dessa hänvisas till verksamhetsansvarig på förbundskansliet eller motsvarande roll i förbundsstyrelsen.
 • Generella praktiska frågor som rör trygg friidrott, såsom arbetet med FNs barnkonvention, begäran av begränsat registerutdrag m.m. Dessa frågor hänvisas till verksamhetsansvarig på förbundskansliet eller motsvarande roll i förbundsstyrelsen.
 
 
*Uppförandekoden Friidrottens Spelregler sammanställs under 2020 och finns tillgänglig därefter.