Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Tisdag 27 februari 2024

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Möt ledamöterna i
Rådet för Trygg Friidrott


Här kan du läsa om de personer som utgör Rådet för Trygg Friidrott.

Kontakta rådet
Du når Rådet för Trygg Friidrott genom att maila till: trygg@friidrott.se. I mailet kan du be om att få bli uppringd och svar kan förväntas inom två arbetsdagar. Rådet har tystnadsplikt och agerar med sekretess men har i uppdrag att anmäla misstänkta brott till myndighet.


Freja Jernstig, ordförande

 
Vad är trygg friidrott för dig?

För mig innebär ett tryggt deltagande inom svensk friidrott att kunna känna sig inkluderad och accepterad oavsett vem du är. En trygg miljö är för mig kopplad till gemenskap och jämställdhet. Detta kommer inte av sig själv, utan är beroende av ett aktivt arbete för en friidrott fri från mobbning, trakasserier, övergrepp och våld. För att kunna känna sig trygg tror jag även att man behöver veta hur man går tillväga om man känner sig illa behandlad på något sätt, samt en känna en tillit kring att man blir tagen på allvar. Det är därför jag ser att Rådet för Trygg Friidrott behövs.
  Vad vill du bidra med till rådets arbete?

Jag kommer att bidra med ett professionellt och empatiskt bemötande till de som hör av sig till oss. För mig är det viktigt att lyssna på individens upplevelse, för att sedan kunna ge rätt stöd och hjälp utifrån de rutiner och riktlinjer vi arbetar utifrån. Jag kommer även att bidra med psykologisk kunskap på individ-, grupp- och organisationsnivå, vilket jag tror kommer kunna hjälpa oss i rådet att kunna möta de ärenden som kommer till oss på ett sätt som hjälper oss att skapa en tryggare friidrott på alla nivåer.
 
Linus Thörnblad
Vad är trygg friidrott för dig?

Svensk friidrott är en fantastisk organisation som jag har fått ha möjligheten att ta del av under många år. Allas lika rättigheter och värde ska vara en självklarhet i samhället och likaså inom den svenska friidrotten. Skulle fallet inte vara så ska man veta att svensk friidrott har ens rygg.

Vad vill du bidra med till rådets arbete?

Mitt mål är att alla som är verksamma inom svensk friidrott ska känna sig trygga. Jag vill att det ska finna ett tydligt tillvägagångssätt om vart man ska
  vända sig om man känner att något är fel och man ska kunna känna trygghet när man hör av sig till oss i rådet.
 
Hanna-Mia Persdotter
Vad är trygg friidrott för dig?

Inom friidrotten ska du kunna förvänta dig att bli behandlad rättvist och med respekt. Trygg friidrott är för mig att detta alltid efterföljs. Vid varje träning, varje tävling och vid alla andra tillfällen man kan tänka sig.

Vad vill du att bidra med till rådets arbete?

Med många erfarenheter från ett långt idrottsliv hoppas jag kunna bidra med en förståelse för problematik som kan uppkomma i olika situationer. I rådet vill jag arbeta för att de som kontaktar oss 
känner ett förtroende och att deras berättelser 
  leder till förändring.