Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Tisdag 5 mars 2024

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Utmärkelser

 

Att uppmärksamma och hedra och därmed tacka personer som på olika sätt gjort betydande insatser har inom idrottsrörelsen varit ett sätt att markera tacksamhet - och förstås även att inspirera och uppmuntra till ett fortsatt engagemang.

Ledare

Framförallt för ledarna som ju inte som de aktiva kan hoppas på att få stå på prispallar och ta emot medaljer, blommor, applåder, fanfarer och nationalsånger för sina insatser är det viktigt att finna andra former att uttrycka uppskattning för de arbete som är nödvändigt för att hålla idrotten levande och därmed ge de aktiva möjligheten att vara just aktiva friidrottare.

En sådan form för uppskattning är de förtjänstutmärkelser som idrottsförbunden har inrättat. Inom friidrotten specifikt finns det utmärkelser på tre nivåer - diplom, märke och silvermedalj - som föreningar och SDF kan ansöka om för ledare som verkat under en följd av år. Läs mer om kriterier, ansökningsförfarande m m.

Även Riksidrottsförbundet har ett förtjänsttecken som kan tilldelas ledare som nedlagt betydande tid och engagemang inom den svenska idrottsrörelsen.

Aktiva

Också vad gäller aktiva finns etablerade former avsedda att premiera mångårig framgångsrik verksamhet. Dels den traditionsmättade "Stora Grabbar", dels guldklockan för 20 seniorlandskamper. Läs mer om kriterier m m.

Kontaktperson

Gunilla Dahlén

Gunilla Dahlén

a 010-476 53 33
e-post

Avdelningar

Intro

Ledare

Stora Grabbar och Tjejer m m