Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Verksamhetsinriktning

Förutom att faställa budget för kommande verksamhetsår antar varje förbundsårsmöte en mer långsiktig verksamhetsinriktning som blickar tre eller flera år framåt.
 
Det sker alltså rullande årlig uppdatering av detta framtidssyftande dokument.