Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Torsdag 21 september 2023

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


OM FÖRENINGSSMART

 
 

VAD ÄR FÖRENINGSSMART?

Föreningssmart kan beskrivas som en paketering av friidrottens föreningsutveckling där det har skapats en struktur för föreningar att arbeta med sin utveckling. Arbetet startar alltid med en enkät till föreningens alla medlemmar, där vi tar tempen på föreningen. Genom att titta på resultatet av enkäten får föreningen sedan en överblick över vilka styrkor och utvecklingsområden som föreningen har. Ett utvecklingsarbete med de mest prioriterade utvecklingsområdena skapas med stöd av Svensk Friidrott och föreningens idrottskonsulent på SISU Idrottsutbildarna.
 
 

VARFÖR?

Ingen förening är den andra lik och alla står inför olika utmaningar.  En förening behöver bli bättre på att engagera era medlemmar, en annan på att rekrytera tränare och en tredje behöver få ekonomin att fungera. Oavsett varför föreningen behöver arbeta med föreningsutveckling så fungerar Föreningssmart som arbetssätt.  För i arbetet undersöker vi just den specifika föreningens NU-läge, planerar för just deras NY-läge och slutligen arbetar vi tillsammans med att utveckla rätt saker i rätt ordning. Allt utifrån föreningens behov, ambition och resurser.
 

HUR? – STEG FÖR STEG

 

  1. ANMÄL ER - För att anmäla er så kontaktar ni Azuka Nnamaka på Svensk Friidrott, azuka.nnamaka@friidrott.se

 

 

  1. BESTÄM VILKA DATUM – Meddela oss under vilka datum det passar er att ha enkäten öppen samt vilket datum ni önskar att vi kommer ut och går igenom den med er. 

 

 

  1. ENKÄTUTSKICK – Vi skickar en länk till er förenings enkät som ni distribuerar ut till era medlemmar. Vi håller er uppdaterade med hur många svar som kommer in och hjälper er med mallar för utskick av två påminnelser. 

 

 

  1. RESULTAT– Vi sammanställer och analyserar resultatet och kommer ut och presenterar det för er tillsammans med er idrottskonsulent. 

 

 

  1.  BESLUTA UTVECKLINGSOMRÅDEN – På genomgången av resultatet tar vi fram två till tre utvecklingsområden som er förening vill arbeta vidare med.

 

 

  1. ARBETA FÖR ATT NÅ NY-LÄGET – Arbeta med utvecklingsarbetet genom processtöd av er idrottskonsulent. Möjlighet finns att söka idrottsmedel från Svensk Friidrott för eventuella kostnader.

 

 

  1. UTVÄRDERING – Vi uppmuntrar alla föreningen att göra om enkäten igen efter två år för att utvärdera att utvecklingsarbetet gett resultat. Den nya undersökningen ger även möjlighet att börja arbeta med föreningsutveckling på nytt.