Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Lördag 24 februari 2024

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Låt SISU Idrottsutbildarna vara en resurs för föreningens utveckling   

 
Vi är idrottens eget studieförbund. 
Vi utbildar, bildar och utvecklar svensk idrott.
Vi finns i hela landet - på alla nivåer inom idrotten.
 

Vår verksamhet utgår från idrottens behov av utveckling

SISU Idrottsutbildarna jobbar för att stimulera människors lärande, stärker engagemanget och utvecklar idrottens verksamhet. Tillsammans gör vi föreningarna och idrotten starkare.
 

Vi är där när idrotten lär. Det är vår ledstjärna och vision.

Vi erbjuder både utbildningar enligt färdiga upplägg och skräddarsyr utbildningsinsatser efter de utvecklingsbehov som din förening har. SISU Idrottsutbildarna är en resurs för din förening när ni vill utvecklas. Vi kommer till er och diskuterar igenom era behov och hjälper sedan till att anpassa upplägg av utbildning och utvecklingsinsatser efter era önskemål och behov.
 

Alla har en egen idrottskonsulent att vända sig till

Varje idrott får en idrottskonsulent kopplad till sig när man samarbetar med oss. Det är till idrottskonsulenten som du vänder dig till när du har frågor rörande er verksamhet. Våra idrottskonsulenter känner till helheten och vardagen inom idrotten och kan med sin kunskap och erfarenhet ge er vägledning och extra kraft till förändring. Vi har koll på möjlig hjälp till finansiering av planerade utbildningar och utvecklingsinsatser.

Kom igång och jobba tillsammans med oss

Som idrottsförening tar ni kontakt med ert närmsta SISU Idrottsutbildarna. SISU Idrottsutbildarna finns i 19 distrikt som täcker hela Sverige  och utöver det har en del av distrikten ett eller fler lokalkontor i sitt distrikt. Kontaktuppgifter till distrikten.

Vi erbjuder bland annat:
• Förenings- och Förbundsutveckling
• Tränar- och Ledarutveckling
• Utbildning för aktiva i alla åldrar
• Föräldrautbildning
• Utbildning för funktionärer och domare
• Utvecklingsarbete som leds av en processledare från SISU Idrottsutbildarna, exempelvis för att ta fram en policy eller handlingsplan.
• Utbildningar i värdegrund
 

SISU Idrottsutbildarna presentationsfilm