Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Fredag 1 december 2023

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Sveriges officiella inomhuslandskamper


av A. Lennart Julin


Inomhusfriidrotten fick inte på allvar fäste i Sverige förrän vi fick våra första hallar med permanenta rundbanor med doserade kurvor 1984. Sedan har antalet sådana hallar vuxit till närmare trettio och inomhussäsongen blev en självklarhet för aktiva i alla åldrar och på alla nivåer varje vinter.


Medan mästerskapen etablerade sig snabbt både nationellt och internationellt har det varit trögare med landskampandet. Det gjordes försök när Johanneshov i Stockholm (1966) och Scandinavium i Göteborg (1972) precis hade färdigställts och fått uppbyggbara rundbanor, men det blev ingen fortsättning. Den viktigaste förklaringen var förstås avsaknaden av en egentlig säsong som i sin tur berodde på avsaknaden av permanenta hallar.

När sådana hallar började växa fram i mitten på 1980-talet gjordes nya försök och faktum är att vi sedan fr o m 1988 hade en årlig innelandskamp mot Finland - i början med Norge och på slutet med Baltikum som tredje part - ända fram t o m 2001. Men sedan tog det slut.

Efter en paus på tio år gjordes dock en nystart efter en överenskommelse med Finland och Norge om ett 3-årigt landskampsutbyte 2011-2013. Denna testperiod blev så lyckad att landskampen inte bara etablerades som ett fast inslag i inomhuskalendern utan också fr o m 2015 utvidgades till att omfatta även ett kombinerat lag från Danmark/Island. 

Nedanstående förteckning redovisar samtliga Sveriges hittills genomförda officiella landskamper inomhus. Vid sidan av dessa var Sverige 2001-2011 en av de fem inbjudna parterna till en tävling i Glasgow som på pappret hade ett lagmoment. Men i grunden handlade det om en gala där det reducerade grenprogrammet varje år var anpassat till att visa upp just då aktuella brittiska stjärnor.

Observera också kommentarerna och förtydligandena som följer efter tabellen nedan!

 

Datum     Plats Motståndare M Resultat K Resultat
             
2.2.1966     Stockholm/J NOR S 86, N 48  
             
5-6.2.1972     Göteborg/Sc FIN S 82, F 75 S 72½, F 40½
        NOR S 86, N 71  
1-2.3.1974     Turku, FIN FIN F 72, S 53 S 49, F 46
             
23-24.2.1985     Turku, FIN FIN-NOR F 119, S 94, N 67 S 85, F 81, N 70
27-28.2.1988   j Tampere, FIN FIN-NOR F 118, S 92, N 62 F 100, S 70, N 59
25.2.1989   j Luleå FIN S 70, F 68 F 59, S 58
             
24.2.1990     Stockholm/G FIN S 75, F 63 S 62, F 55
23.2.1991   j Tampere, FIN FIN S 83, F 55 F 70, S 58
4-5.2.1992     Stockholm/G FIN S 71, F 64 F 70, S 57
7.3.1993   j Tampere, FIN FIN F 84½, S 65½ F 78, S 61
5-6.3.1994     Växjö/Ti FIN S 77, F 62 S 69, F 59
4-5.3.1995   j Kuopio, FIN FIN S 71, F 67 F 65, S 63
27.2.1996     Borlänge FIN S 82, F 57 S 72, F 67
2.3.1997   j Tampere, FIN FIN-Baltikum F 102, S 98, B 69 F 110, S 98, B 62
21.2.1998     Malmö/A FIN-Baltikum S 116, B 81½, F 74½ S 105, B 85, F 83
21.2.1999     Tallinn, EST FIN-Baltikum F 102, S 101, B 70 S 111, B 81, F 79
             
20.2.2000   j Tampere, FIN FIN-Baltikum S 108, F 93, B 69 S 100, F 99, B 73
24.2.2001     Umeå FIN-Baltikum S 120, F 94, B 57 F 107, S 100, B 61
14.2.2004     Leipzig, GER Europacupen 8) S 29  
5.3.2006     Liévin, FRA Europacupen   8)  21
16.2.2008     Moskva, RUS Europacupen 6) S 30  
             
5.2.2011   j Tampere, FIN FIN-NOR S 115, F 114, N 68 S 119, F 96, N 83
11.2.2012     Steinkjer, NOR FIN-NOR S 106, F 90, N 79 S 123, F 83, N 70
9.2.2013     Växjö FIN-NOR S 109, F 92, N 68 S 104, F 92, N 75
8.2.2014   j Tampere, FIN FIN-NOR S 113, F 95, N 68 F 102, S 102, N 70
14.2.2015     Baerum, NOR FIN-NOR-DEN/ISL S 126½, D/I 118½, S 146, F 115, 
          F 117, N 98 N 106, D/I 86
13.2.2016     Växjö FIN-NOR-DEN/ISL S 146, N 117,  S 155, D/I 103½,
          F 111, D/I 85 F 101½, N 100
11.2.2017   j Tampere, FIN FIN-NOR-DEN/ISL F 140, S 121½, S 138, F 122,
          N 108½, D/I 90 N 116, D/I 84Beteckning: j = överlång odoserad rundbana

Scandinavium: Den manliga landskampen 1972 hade officiellt formen av tre st separata 2-landskamper. Hade man i stället tillämpat nuvarande poängsystem för 3-landskamper skulle resultatet ha blivit S 115, F 106, N 89.

Den portabla banan från Scandinavium kom f ö sedan att användas även vid landskamperna i Tipshallen i Växjö 1994 och i Kupolen i Borlänge 1996. 

Nordiskt mästerskap: 1986 ersattes 3-landskampen med ett Nordiskt mästerskap och 1987 var det också NM-status innan man 1988 återgick till landskampsformatet.

Globen: De två år - 1990 och 1992 - som landskampen genomfördes i Globen skedde det integrerat med den internationella galan där.

Baltikum: Finland bjöd in Baltikum (Estland, Lettland och Litauen) att delta som en tredje part i landskamperna 1993 och 1995. Officiellt var Baltikum dock dessa år inte en landskampspartner för Sverige utan bara för Finland. Men 1997-2001 var det som framgår av tablån ovan en officiell 3-landskamp.

* Nordenkampen: 2010 enades Sverige, Finland och Norge om att införa en årlig 3-landskamp med start 2011. Fr o m 2014 tillkom ett kombinerat lag från Danmark/Island som fjärde part i landskampen. Sedan 2013 har denna match benämnts "Nordenkampen".

Europacupen: Europaförbundet EAA försökte i början på 2000-talet skapa en inomhusmotsvarighet till Europacupen utomhus. Men samtidigt ville man hålla sig till ett galaliknande format vilket bl a gjorde att grenprogrammet - framföralllt avseenden hoppen - reducerades kraftigt.

Produkten blev inte speciellt attraktiv för någon part - nationsförbund, aktiva, publik, media, TV osv - och efter några tappra försök 2003-2008 lades konceptet ned. Sverige deltog två gånger med manligt lag och en gång med kvinnligt.

(Ursprungsartikeln publicerades i februari 2011 och uppdaterades i november 2017.)