Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Susanna Kallur, VM finalen 2007

Internationell historik


Hur har det under årens lopp gått för Sverige och svenska friidrottare i internationella mästerskap, cuper, galaserier, stormaror m m?

Svaren på dessa frågor står att finna i våra sammanställningar av de svenska insatserna i de "främsta" (dvs stora och/eller prestigefyllda)  internationella evenemangen.

Listan över dessa evenemang finns i spalten till höger!

OBS! Sammanställningarna inkluderar ej gånggrenarna. Visserligen är gången internationellt en del av friidrotten, men i Sverige tillhör den organisatoriskt inte friidrotten utan har ett eget självständigt förbund - Svenska Gång- och Vandrarförbundet.