Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Fredag 17 september 2021

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Medlemmarna (fr. vänster): Johanna Vikström, Gunilla Löthagen-Sjöstrand, Anders Rydén, Dejan Mirkovic, Anders Axlid. Foto: Gustav Orbring


Utbildnings- och Träningskommittén


Bakgrund och syfte
Utbildning av tränare är en oerhört viktig och central roll inom svensk friidrott. Syftet är att säkerställa en hög kvalitet på våra utbildningar och det finns möjligheter till likvärdig utbildning över hela landet. Det är också viktigt att vi stimulerar och inspirerar tränare till att fortlöpande vidareutbilda sig. Liksom att vi har en ”omvärldsspaning” både nationellt och internationellt för att hänga med i utvecklingen.
 
Uppdrag
Utbildnings- och träningskommitténs uppgift är att samarbeta med våra prestationscentra för att vidareutveckla den ”blå/gula” vägen för utbildningar som en röd tråd genom hela verksamheten. Kommittén ansvarar för utbildningarna
7-10 år
10-12 år
12-14 år
14-17 år
Certifierad coach17-20 år
Seniorutbildning
Fortbildningar med spetskompetenser
 
Kommittén skall också verka för och stödja UC i planeringen av utbildningar. Likaså var ett stöd och samverka med de utbildningar och fortbildningar som genomförs via våra Prestationscentrum inom olika grengrupper.
 
Kommittén ansvarar också för att vi årligen planerar och genomför årligen återkommande centrala aktiviteter som Tränarforum, Ungdomstränarforum, internationella utbildningar. Man skall också stimulera till och samordna att tränare/ledare deltar i internationella utbildningar som arrangeras av IAAF, EAA eller andra aktörer.
 
Kommittén är också ansvariga för att utveckla den webbaserade "tränarportalen".
 
Kommittén är behjälplig men ansvarar inte för utbildningar för löptränare (Svenska Löpare), funktionärer (TAK) eller organisationsledare (Föreningsavdelningen).
 
Beslutsmandat
Utbildnings- och Träningskommittén har ett öppet mandat att utifrån framtaget utbildningsmaterial och i samförstånd planera och genomföra utbildningar över hela landet.  Kommittén finns med som en stående punkt på dagordningen för förbundsstyrelsens möte för att kommittén ska ha möjlighet att fortlöpande rapportera om sitt arbete.
 
Organisation
Utbildnings- och träningskommittén skall bestå av 4-6 personer med varierande kompetens och stort intresse av utbildning och utbildningsfrågor. Ordförande är en representant från förbundsstyrelsen. Förbundskansliets utbildningsansvarige ska fungera som kommitténs sekreterare och ansvarar i dialog med ordföranden för förslag till dagordning och beredning av möten.
 
Mötesfrekvens
Kommittén skall ha regelbundna protokollförda möten när behov finns, ca 4-6 gånger per år varav minst två bör vara fysiska.

>