Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Tisdag 5 mars 2024

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


 

Medicinsk verksamhet 


Svensk Friidrott har en medicinsk kommitté för att värna en säker friidrott för alla våra utövare. Kommitténs främsta uppgift är att se till att den medicinska verksamheten inom Svensk Friidrott följer de lagar/förordningar och etiska riktlinjer för hälso- och sjukvård som är fastställda av Socialstyrelsen (www.socialstyrelsen.se). 
 
Ett syfte med arbetet är att skapa och erhålla en kontinuitet i den medicinska verksamheten samt trygga att framtagen medicinsk kunskap når utförare inom Svensk Friidrott. Medicinska kommittén arbetar utifrån en vetenskaplig grund. Medicinska kommittén ska se till att medicinsk kunskap når ut i verksamheten samt att medicinsk kompetens finns tillgänglig för beslut som fattas av styrelse och kansli.
 
Några av medicinska kommitténs arbetsområden är:
•   Antidoping.
•   Öka kunskapen kring kost.
•   Forskningsprojektet KLUB (Kunskap om långsiktig och utvecklande barn- och ungdomsfriidrott) som är ett samarbete mellan Athletics Research Center (ARC) vid Linköpings universitet, Folksam och Svensk Friidrott.
•   Samarbete med Europeiska och Internationella Friidrottsförbundet i frågor gällande skade- och sjukdomsprevention.
 
Dessutom bjuder medicinska kommittén årligen in till en eller två medicinska nätverksträffar. 

 

Allmänna medicinska rekommendationer

Kontakta medicinska kommittén