Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Regeländringar i lag-EM

Det är alltså inte bara årtalet i loggan
<br/>som kommer att ändras till 2010.

Det är alltså inte bara årtalet i loggan
som kommer att ändras till 2010.

 13 nov, 2009.När den allra första upplagan av Lag-EM genomfördes i midsomras visade det sig att ett antal av de - även i förväg ifrågasatta - avvikelser från gängse tävlingsregler som införts visade sig inte falla väl ut i praktiken.
     (Vi påminner om våra kommentarer och analyser direkt efter tävlingarna i somras:
     * "De nya reglerna"
     * "Resultatnivån sjönk".)
     Så efter en grundlig utvärdering på basis av inkomna synpunkter tog Europaförbundets styrelse vid sitt senaste möte - som hölls i blivande EM-staden Barcelona i början på veckan - beslut om ett antal signifikanta förändringar i tävlingsbestämmelserna för lag-EM:
     1) Avplockningen av siste löpare vid tre tillfällen under lopp på 3000m eller längre sträckor slopas helt. Dvs alla 12 löparna kommer att tillåtas springa hela distansen.
     2) På 800m kommer de 12 löparna inte att - som skedde 2009 - starta på gemensam båge utan på skilda banor genom första kurvan med bana 2, 4, 6 och 8 dubblerade.
     3) På sträckor upp t o m 400m kommer heatindelningen inte längre att baseras strikt på årsbästa utan man kommer också att väga in bl a personbästa och ev medaljmeriter i syfte att, så långt möjligt, de bästa löparna verkligen skall mötas i A-heatet.
     4) I de vertikala hoppen kommer en redan klar segrare att få hoppa vidare till tre rivningar i följd (gängse regel) och inte som skedde i somras riskera att tvingas bryta tidigare p g a specialregeln om högst fyra rivningar totalt i tävlingen.
     5) I de horisontella hoppen och i kasten där tidigare hälften av de 12 deltagarna föll bort redan efter bara två omgångar kommer nu alla att få tre försök vardera. Efter dessa tre omgångar kommer dock som tidigare bara de fyra främsta få ett fjärde försök.
     Alla dessa förändringar träder i kraft med omedelbar verkan, dvs kommer att gälla vid sommarens Lag-EM där Sverige tävlar i First League i Budapest den 19-20 juni 2010.
     Kvar av specialreglerna finns därmed nu bara begränsningarna i antal rivningar i höjd/stav och i antal försök i övriga teknikgrenar.