Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Målfotoavgörande i Julfrågesporten

 11 jan, 2002.Frågorna i vår traditionella Julfrågesport las ut på nätet den 25 december kl 11.38 och när den officiella tävlingstiden löpte ut den 4 januari kl 24.00 hade sammanlagt 12 oförvägna skickat in lösningsförslag. Fyra av dem hade dessutom svarat rätt på alla de 16 delfrågorna!
     Man kunde vid rättningen inte undgå att imponeras av den demonstrerade kombinationen av kunskap, ambition och förmåga till framgångsrikt letande i de friidrottshistoriska hävderna. Flera uppmärksammade exempelvis att två av frågorna var bristfälligt formulerade.
     När granskningen av lösningsförslagen var slutförd visade det sig att fyra man (ja, det var tyvärr inga kvinnor som deltog) hade 16 rätt av 16 möjliga. Rangordningen mellan dem fick alltså avgöras av när de slutliga svaren skickats in och då blev resultatet så här:
     1. Birger Fogelberg (020102 kl 22.54)
     2. Birger Fält (020102 kl 23.00)
     3. Andy Senorski (020104 kl 13.01)
     4. Per-Åke Jansson (020105 kl 24.00)
     Birger Fogelbergs seger var välförtjänt också med tanke på att han uppmärksammat båda de bristfälligt formulerade frågorna och gett flest "bonussvar".
     Att det var tätt också bakom toppkvartetten illustreras av att de tolv deltagarnas genomsnitt var 13.4 rätt av 16 möjliga.
     Särskilda hedersomnämnanden:
     * Stefan Holm, som var först inne med svaret (redan på juldagskvällen) och som hade 14 2/3 rätt!
     * Joakim Engström, själv junior (född 1982) men ändå imponerande kunnig i en friidrottshistoria som han alltså inte själv hunnit uppleva speciellt mycket av.
     Alla frågorna med svaren och korta kommentarer.