Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Fredag 22 september 2023

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Foto: alj

En klassikers 52:a årgång

 21 dec, 2012.Årsböcker som sammanfattar ett helt verksamhetsår i referat, analyser, bilder, tabeller m m är ett klassiskt koncept inom de flesta typer av mänsklig verksamhet.
     Friidrottens egen årsbok - betitlad bara "Friidrott" - föddes 1961 (handlade då om OS-året 1960) med journalisten och fridrottsälskaren Nils Lodin som initiativtagare och redaktör.
     Efter 30 årgångar tackade han för sig, men efter ett par år väcktes boken till liv igen av Göran Lenz som sedan körde på fram till 2007 då stafetten övertogs av Jonas Hedman.
     Den senaste upplagan "Friidrott 2012" behandlar alltså 2011 och hur mycket friidrottens program vuxit i olika avseenden förstår man kanske bäst av att denna den 52:a upplagan är på 464 sidor medan premiären 1961 rymdes på 246 (dessutom något mindre) sidor.
     Så här när också 2012 nästan är till ända kan man kanske tycka att en bok om friidrottsåret 2011 känns något inaktuell. Men grejen med en bra årsbok är att den aldrig blir inaktuell utan har ett evigt värde som tidsdokument och referens.
     Dessutom är denna typ av "omedelbar historik" oerhört intressant att läsa i efterhand genom det perspektiv man då får på hur olika företeelser och trender uppfattades just när de hände. Detta i både den nationella och den internationella friidrotten för säväl seniorer som juniorer och ungdomar.
     Hos förlaget Textograf finns mer information om de senaste fem årgångarna - och även en länk till Gordons Förlag för den som vill söka sig ytterligare bakåt i tiden (faktiskt ända till 1990).

Senaste veckan
Veckan 15.9 - 22.9

Förra veckan
Veckan 8.9 - 15.9

Två veckor sedan
Veckan 1.9 - 8.9