Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Den här konstruktionen spelar en huvudroll - eller rättare sagt borde ha spelat en huvudroll!

Den här konstruktionen spelar en huvudroll - eller rättare sagt borde ha spelat en huvudroll!

Uppföljning till:
Tramp eller inte tramp?

 1 maj, 2014.Igår uppmärksammade vi att Greg Rutherfords brittiska rekordhopp 8.51 förra veckan blivit ifrågasatt som möjligt/troligt övertramp. Vi gav då också länkar till en video och till en stillbild tagen från videon just när Rutherford har foten på plankan.
     Frågan var vad som egentligen kunde utläsas av dessa bilddokument. Kunde man se att det faktiskt var övertramp?
     Och om man svarade ja på detta var det oundvikligt att ställa följdfrågan varför hoppet då inte hade rödflaggats av domaren.
     Vår analys av videon indikerar att det bör ha varit ett klart övertramp, men det riktigt uppseendeväckande är svaret på följdfrågan.
     Läs hela artikeln "Brittiskt rekord eller kryss?"!