Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Fredag 22 september 2023

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Paragraf 14.7 i Internationella Friidrottsförbundets stadgar.

Paragraf 14.7 i Internationella Friidrottsförbundets stadgar.

Vad är det som händer? Först Ryssland, och kanske Kenya
och sedan ....

 1 dec, 2015.Den internationella friidrotten har haft en minst sagt turbulent höst, sedan en utredning utförd på uppdrag av WADA (Internationella Anti-Dopingmyndigheten) i början på november slagit fast att det förekommit omfattande doping inom rysk friidrott och att det internationella dopinglabbet i Moskva och den ryska anti-dopingmyndigheten RUSADA aktivt verkat för att dölja denna doping.
     WADA-utredningen föreslog ett antal åtgärder, bl a att Ryska Friidrottsförbundet skulle uteslutas ur den internationella gemenskapen. Så skedde också: Bara några dagar efter att utredningen publicerats beslöt IAAF:s styrelse den 13 november vid ett telefonmöte att tillsvidare utesluta Ryska FIF för flagranta brott mot gällande bestämmelser/förpliktelser.
     Det var en extraordinär åtgärd utan tidigare motsvarighet på den höga nivån, så den efterföljande debatten och diskussionen om uteslutningen och dess konsekvenser blev helt naturligt ganska ”vildvuxen”.
     Vi har därför i specialartikeln ”Att stänga av förbund – Frågor och svar” försökt att reda ut begreppen utifrån den internationella friidrottens regler och stadgar.
     Vi berör i artikeln även de spekulationer som förekommit i media om att – p g a allvarliga brister i antidopingarbetet – även Kenyas FIF nu skulle riskera uteslutning ur friidrotten liksom att t o m hela friidrotten (dvs IAAF självt) i sin tur skulle kunna riskera uteslutning ur den olympiska gemenskapen.
     / A. Lennart Julin

Senaste veckan
Veckan 15.9 - 22.9

Förra veckan
Veckan 8.9 - 15.9

Två veckor sedan
Veckan 1.9 - 8.9