Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Måndag 4 mars 2024

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Klart bäst av de 13 deltagarna i F16-klassen på USM var Lunds Jennifer Quick som hade de fem längsta kasten toppat av nya dunderperset 58.00 i sista.

Klart bäst av de 13 deltagarna i F16-klassen på USM var Lunds Jennifer Quick som hade de fem längsta kasten toppat av nya dunderperset 58.00 i sista.
Foto: Deca Text & Bild

"Släggparadoxen"

 11 aug, 2016.Vilken var den största kastgrenen vid förra veckans JSM/USM-helg? Jo, flickornas slägga med totalt 74 startande i de fem åldersklasserna!
     Vilken var den minsta kastgrenen vid förra veckans JSM/USM-helg? Jo, pojkarnas slägga med totalt 26 startande!
     Den motsägelsefulla iakttagelsen har föranlett litet närmare skärskådande i specialartikeln "Släggparadoxen"!
     / A. Lennart Julin

Senaste veckan
Veckan 26.2 - 4.3

Förra veckan
Veckan 19.2 - 26.2

Två veckor sedan
Veckan 12.2 - 19.2